Công văn 13151/VPCP-QHĐP

Công văn 13151/VPCP-QHĐP năm 2017 về bổ sung nội dung Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13151/VPCP-QHĐP 2017 bổ sung nội dung Phiên họp 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13151/VPCP-QHĐP
V/v bổ sung nội dung Phiên họp thứ 18 của UBTVQH

Hà Nội , ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tổng Thư ký Quốc hội có Văn bản số 1518/TTKQH-TH ngày 06 tháng 12 năm 2017 về việc bổ sung nội dung Phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 2017). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia.

2. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2017 - 2020 tại một số nước.

3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

4. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc ban hành Nghị định của Chính phủ về hoạt động triển lãm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Văn bản số 1518/TTKQH-TH)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- VPQH: Vụ TH, Vụ HC;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTg, các Vụ: KTTH, NN, KGVX, TKBT; VPBCSĐCP, TGĐ cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).
Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13151/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13151/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13151/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 13151/VPCP-QHĐP 2017 bổ sung nội dung Phiên họp 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

    Văn bản liên quan ngôn ngữ

      Văn bản sửa đổi, bổ sung

        Văn bản bị đính chính

          Văn bản được hướng dẫn

            Văn bản đính chính

              Văn bản bị thay thế

                Văn bản hiện thời

                Công văn 13151/VPCP-QHĐP 2017 bổ sung nội dung Phiên họp 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội
                Loại văn bảnCông văn
                Số hiệu13151/VPCP-QHĐP
                Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
                Người kýNguyễn Văn Tùng
                Ngày ban hành11/12/2017
                Ngày hiệu lực11/12/2017
                Ngày công báo...
                Số công báo
                Lĩnh vựcBộ máy hành chính
                Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
                Cập nhật3 năm trước

                Văn bản thay thế

                  Văn bản được dẫn chiếu

                    Văn bản hướng dẫn

                      Văn bản được hợp nhất

                        Văn bản được căn cứ

                          Văn bản hợp nhất

                            Văn bản gốc Công văn 13151/VPCP-QHĐP 2017 bổ sung nội dung Phiên họp 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

                            Lịch sử hiệu lực Công văn 13151/VPCP-QHĐP 2017 bổ sung nội dung Phiên họp 18 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

                            • 11/12/2017

                              Văn bản được ban hành

                              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                            • 11/12/2017

                              Văn bản có hiệu lực

                              Trạng thái: Có hiệu lực