Công văn 1317/BTC-CST

Công văn 1317/BTC-CST về thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1317/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy


BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1317/BTC-CST
V/v thuế GTGT đối với thiết bị dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Công ty Thiết bị và Chuyển giao Công nghệ;
- Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật;
- Công ty TNHH sản xuất thương mại QCL.

 

Bộ Tài chính nhận được văn bản số 164-12/CV-CETT ngày 31/10/2012 của Công ty Thiết bị và Chuyển giao Công nghệ đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với mô hình, dụng cụ phục vụ cho các bài thí nghiệm vật lý, điện tử, sinh học; văn bản số 2711/QCL-CV ngày 27/11/2012 của Công ty TNHH sản xuất thương mại QCD đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với mặt hàng mô hình y tế dùng trong giảng dạy; văn bản số 259/TRA ngày 29/11/2012 của Công ty TNHH thương mại vật tư khoa học kỹ thuật đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học:

Tại khoản 12, Điều 10 Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

“Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.” thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng cung cấp thiết bị, dụng cụ chuyên dùng như mô hình, dụng cụ phục vụ cho các bài thí nghiệm vật lý, điện tử, sinh học hệ thống sắc ký khí ghép khối phổ GC/MS phục vụ cho hoạt động giảng dạy nghiên cứu, thí nghiệm khoa học của các trường học, các Viện nghiên cứu thì các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

2. Hồ sơ hải quan để được áp dụng thuế suất 5% khi nhập khẩu:

Khi làm thủ tục hải quan, doanh nghiệp nộp, xuất trình cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:

- Giấy báo trúng thầu hoặc giấy chỉ định thầu (ghi rõ nội dung trúng thầu hoặc chỉ định thầu) hoặc hợp đồng bán hàng cho các trường học, các viện nghiên cứu theo kết quả đấu thầu hoặc hợp đồng cung cấp hàng hóa hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ: nộp 01 bản sao, xuất trình bản chính trong lần nhập khẩu đầu tiên tại Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để đối chiếu.

- Bản xác nhận của các trường học, các viện nghiên cứu cam kết sử dụng trực tiếp thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học để phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, thí nghiệm khoa học tại các trường học, các viện nghiên cứu: nộp 01 bản chính.

Bộ Tài chính trả lời để doanh nghiệp được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC; TCT; TCHQ;
- Lưu: VT, Vụ CST.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Đình Thi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1317/BTC-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1317/BTC-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/01/2013
Ngày hiệu lực25/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1317/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1317/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1317/BTC-CST
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýPhạm Đình Thi
        Ngày ban hành25/01/2013
        Ngày hiệu lực25/01/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1317/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1317/BTC-CST thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị dùng cho giảng dạy

            • 25/01/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/01/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực