Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL

Công văn số 132/LĐTBXH-LĐVL về việc chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 132/LĐTBXH-LĐVL
V/v: chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá đối với người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Trả lời Công văn số 2101/CSVN-LĐTL ngày 25/12/2007 của quý Tập đoàn về nội dung ghi ở trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Căn cứ các quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần (có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2007 và thay thế Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ) và Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định số 109/2007/NĐ-CP thì đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi là người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp.

Như vậy, chỉ người lao động có tên trong danh sách thường xuyên của Công ty Cao su Phước Hòa tại thời điểm Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam công bố giá trị doanh nghiệp (19/10/2007) được quyền mua cổ phần với giá ưu đãi theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ.

Những người nguyên là người lao động của các công ty cao su đã nghỉ hưu, không có tên trong danh sách thường xuyên của doanh nghiệp nên không thuộc đối tượng được mua cổ phần với giá ưu đãi.

2. Khoản 4 Điều 10 Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10/8/2004 của Chính phủ quy định: “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng quản trị Tổng công ty 91 phê duyệt phương án giải quyết lao động dôi dư theo nguyên tắc một lần để thực hiện đối với từng doanh nghiệp quy định tại Điều 1 Nghị định này”.

Như vậy, nếu các công ty đã thực hiện giải quyết lao động dôi dư khi thực hiện cơ cấu lại thì không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ khi thực hiện cổ phần hóa.

Trên đây là ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- TT Nguyễn Thanh Hòa (để b/c);
- Lưu VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – VIỆC LÀM
Nguyễn Đại Đồng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu132/LĐTBXH-LĐVL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2008
Ngày hiệu lực11/01/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu132/LĐTBXH-LĐVL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động
        Người kýNguyễn Đại Đồng
        Ngày ban hành11/01/2008
        Ngày hiệu lực11/01/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 132/LĐTBXH-LĐVL chế độ mua cổ phần ưu đãi giảm giá người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

           • 11/01/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/01/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực