Công văn 13205/VPCP-KTTH

Công văn 13205/VPCP-KTTH năm 2017 về hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho địa phương có nhiều khu công nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13205/VPCP-KTTH 2017 hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13205/VPCP-KTTH
V/v hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9010/BKHĐT- QLKKT ngày 02 tháng 11 năm 2017 về việc hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9010/BKHĐT-QLKKT nêu trên; việc nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cho các địa phương có nhiều khu công nghiệp sẽ được xem xét khi cân đối được nguồn lực thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung triển khai có hiệu quả các cơ chế, chính sách về hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đã ban hành; chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội xung quanh khu công nghiệp theo đúng quy định pháp luật về đầu tư công và các quy định liên quan.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- VPCP: BT
CN, các PCN,Trợ lý TTg, các Vụ: TH, TKBT, CN, QHĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3),
Hằng.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13205/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13205/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/12/2017
Ngày hiệu lực11/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13205/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 13205/VPCP-KTTH 2017 hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13205/VPCP-KTTH 2017 hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13205/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành11/12/2017
        Ngày hiệu lực11/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Thương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13205/VPCP-KTTH 2017 hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13205/VPCP-KTTH 2017 hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội địa phương

              • 11/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực