Công văn 13245/BTC-TCDN

Công văn 13245/BTC-TCDN năm 2018 về chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Samsung HCMC CE Complex do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13245/BTC-TCDN 2018 chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty Samsung


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13245/BTC-TCDN
V/v Chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 818/KCNC-QLDN ngày 26/6/2018 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị chuyển thành doanh nghiệp chế xuất (DNCX) của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: “Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm đxuất khẩu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Doanh nghiệp chế xuất không nằm trong khu chế xuất được ngăn cách với khu vực bên ngoài theo các quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan tại pháp luật về thuế xuất khu, thuế nhập khẩu.

- Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 30 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nêu trên:

“1. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất được áp dụng quy định đối với khu vực hải quan riêng, khu phi thuế quan trừ các quy định riêng áp dụng đi với khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khu. Doanh nghiệp chế xuất được quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký đu tư hoặc trong văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thm quyn trong trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư có trách nhiệm lấy ý kiến cơ quan hải quan có thẩm quyền về khả năng đáp ứng điều kin kiểm tra, giám sát hải quan trước khi cp Giấy chứng nhn đăng ký đầu tư hoc xác nhn bằng văn bản cho nhà đầu tư.

2. Trong khu công nghiệp có thể có các phân khu công nghiệp dành cho các doanh nghiệp chế xuất. Khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất hoặc phân khu công nghiệp dành cho doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh th bên ngoài bng hệ thống tường rào, có cng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kin cho skiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan theo quy định áp dụng đối với khu phi thuế quan, quy định tại pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khu”.

Hiện nay, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được thành lập và hoạt động trong Khu công nghệ cao, không phải hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp hay khu kinh tế.

Mặt khác, tổng doanh thu chịu thuế GTGT từ 01/2016 đến 06/2018 là 165.613 tỷ đồng, trong đó doanh thu chịu thuế suất 0% (doanh thu xuất khẩu) là 124.262 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 75,03% (trong đó 2016 là 69%, 2017 là 78%, 6 tháng đầu năm 2018 là 76%). Như vậy, tỷ lệ xuất khẩu của Samsung CE chỉ đạt trung bình khoảng 75%, chưa đảm bảo điều kiện là doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm đ xut khu hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

Căn cứ các quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP nêu trên và tình hình thực hiện thực tế tại doanh nghiệp, thì chưa có cơ sở cho phép Samsung CE chuyn thành DNCX.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (đ
b/c);
- Bộ KHĐT;
- C
ác đơn vị: PC, CST, TCT, TCHQ;
- Lưu: VT, TCDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Hiền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13245/BTC-TCDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13245/BTC-TCDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/10/2018
Ngày hiệu lực29/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13245/BTC-TCDN

Lược đồ Công văn 13245/BTC-TCDN 2018 chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty Samsung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13245/BTC-TCDN 2018 chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty Samsung
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13245/BTC-TCDN
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiền
        Ngày ban hành29/10/2018
        Ngày hiệu lực29/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13245/BTC-TCDN 2018 chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty Samsung

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13245/BTC-TCDN 2018 chuyển đổi thành doanh nghiệp chế xuất của Công ty Samsung

            • 29/10/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/10/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực