Công văn 1326/BNN-LN

Công văn 1326/BNN-LN hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1326/BNN-LN hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1326/BNN-LN
Về hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( sau đây viết tắt là Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN) được ban hành trước thời điểm Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý rừng ( sau đây viết tắt là Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg) có hiệu lực thi hành nên có một số điểm không còn phù hợp. Để đảm bảo tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy chế để thay thế cho Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN

Do việc chỉnh sửa Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN có liên quan đến nhiều nội dung, nên trước mắt Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số thủ tục về khai thác chính rừng tự nhiên, khai thác tận dụng, tận thu gỗ, khai thác rừng trồng theo đúng quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ, để thay thế cho những quy định trong Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN không còn phù hợp, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền cho phép khai thác chính gỗ rừng tự nhiên (Theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 39 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg).

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mở rừng khai thác và giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức và cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp huyện giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

2. Về khai thác tận dụng, tận thu gỗ trong rừng sản xuất (Theo quy định tại tiết a, b khoản 4 Điều 39 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng, tận thu gỗ cho chủ rừng là tổ chức. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép hoặc ủy quyền cho phòng chức năng thuộc huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác tận dụng, tận thu gỗ cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

3. Về thẩm quyền cho phép khai thác rừng trồng sản xuất bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Theo quy định tại tiết a khoản 2 Điều 40 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg).

- Những khu rừng mà chủ rừng là tổ chức: Nếu là tổ chức của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép, nếu là tổ chức thuộc Bộ do Bộ chủ quản cho phép.

- Những khu rừng mà chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, do Ủy ban nhân dân cấp huyện cho phép.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các địa phương báo cáo về Bộ để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở NN&PTNT ;
- Chi cục LN, KL;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1326/BNN-LN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1326/BNN-LN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2008
Ngày hiệu lực15/05/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1326/BNN-LN

Lược đồ Công văn 1326/BNN-LN hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1326/BNN-LN hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1326/BNN-LN
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHứa Đức Nhị
        Ngày ban hành15/05/2008
        Ngày hiệu lực15/05/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1326/BNN-LN hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1326/BNN-LN hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ

            • 15/05/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/05/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực