Công văn 1326/TCT-TNCN

Công văn 1326/TCT-TNCN năm 2014 về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1326/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/TCT-TNCN
V/v: Thuế TNCN đối với chuyển nhượng BĐS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời công văn số 57/CT-TNCN ngày 21/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyển nhượng bất động sản, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân như sau:

"Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế."

Tại khoản 5 Điều 30 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân như sau:

"5. Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ thu một (01) lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế."

Tại điểm a1 Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

"Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định."

Tại điểm 2.1 công văn số 16686/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nộp thuế TNCN đối với chuyển nhượng Bất động sản như sau:

"2.1. Đối với các bất động sản được mua, hình thành trước ngày 1/1/2009 (ngày Luật thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành) không có hóa đơn, chứng từ; có giấy viết tay (có hoặc không có xác nhận của chính quyền địa phương) nay chuyển nhượng, không có cơ sở để xác định được giá vốn và chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyển nhượng".

Căn cứ vào hướng dẫn trên, bà Nguyễn Thị Kim Phương nhận chuyển nhượng nhà ở, đất ở của ông Lê Văn Phùng tại ấp Vĩnh Thạch, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang trước ngày 01/01/2009, giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng chưa làm thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nay bà Phương nộp hồ sơ xin đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở mà được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì bà Phương thuộc diện nộp thuế 01 lần thuế TNCN thay cho người chuyển nhượng, giá tính thuế TNCN được xác định theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành tại thời điểm người xin cấp giấy chứng nhận nộp hồ sơ hợp lệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Tiền Giang được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vi Văn Doanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1326/TCT-TNCN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1326/TCT-TNCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực22/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1326/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1326/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1326/TCT-TNCN
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýVi Văn Doanh
        Ngày ban hành22/04/2014
        Ngày hiệu lực22/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1326/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1326/TCT-TNCN năm 2014 thuế thu nhập cá nhân chuyển nhượng bất động sản

            • 22/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực