Công văn 1327/BKHĐT-PTDN

Công văn 1327/BKHĐT-PTDN năm 2019 hướng dẫn thủ tục đăng ký trở thành nhà đầu tư đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD theo hình thức BOO do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1327/BKHĐT-PTDN 2019 trả lời kiến nghị đăng ký nhà đầu tư đối với dự án xây dựng


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/BKHĐT-PTDN
V/v trả lời kiến nghị của Công ty CP Tập đoàn T&T

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn T&T
(2a, Phạm Sư Mạnh, thành phố Hà Nội)

Trả lời kiến nghị của Công ty về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục đăng ký trở thành nhà đầu tư đối với dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD theo hình thức BOO, vị trí tại tỉnh Bắc Ninh (gửi kèm Công văn số 462/VPCP-ĐMDN ngày 16/1/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ), trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Đối với thủ tục lựa chọn nhà đầu tư:

Hợp đồng BOO là loại hợp đồng thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Khoản 6 Điều 3 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP quy định: “Hợp đồng Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOO) là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án sở hữu và được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư”.

Do đó, liên quan đến trình tự, thủ tục chuẩn bị và thực hiện dự án PPP; đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án PPP, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

2. Về chính sách và thủ tục thuê đất đầu tư xây dựng dự án: đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Ngoài ra, nhà đầu tư khi thực hiện dự án xây dựng mới Trung tâm Logistics ICD cần triển khai đầu tư theo quy định của Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về đầu tư xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xin gửi Công ty CP Tập đoàn T&T biết và thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPC
P (để công khai trên Cổng TTĐT);
- VCCI (để tổng hợp);
- Các đơn vị: PC; KTDV; KCHT; QLĐT;
- Lưu: VT
, PTDN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG

Tống Quốc Đạt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1327/BKHĐT-PTDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1327/BKHĐT-PTDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/03/2019
Ngày hiệu lực05/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1327/BKHĐT-PTDN 2019 trả lời kiến nghị đăng ký nhà đầu tư đối với dự án xây dựng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1327/BKHĐT-PTDN 2019 trả lời kiến nghị đăng ký nhà đầu tư đối với dự án xây dựng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1327/BKHĐT-PTDN
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýTống Quốc Đạt
        Ngày ban hành05/03/2019
        Ngày hiệu lực05/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1327/BKHĐT-PTDN 2019 trả lời kiến nghị đăng ký nhà đầu tư đối với dự án xây dựng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1327/BKHĐT-PTDN 2019 trả lời kiến nghị đăng ký nhà đầu tư đối với dự án xây dựng

           • 05/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực