Công văn 1329/TCT-CS

Công văn 1329/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế đối với mua bán vàng, bạc, đá quý, đồng hủy, đồng lạnh, đồng đổi màu và Thiên Thạch do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1329/TCT-CS 2018 chính sách thuế mua bán vàng bạc đá quý đồng hủy đồng lạnh


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trường Phát Hà Nội
(S nhà 510 Cầu thang 2-A2 Khu tập thể Bộ Thương mại, ngách 88/105 đường Trần Q Cáp, phường Văn Chương, quận Đng Đa, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 11/CTY-TPHN ngày 01/2/2018 của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trường Phát Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế đối với mua bán vàng, bạc, đá quý, đồng hủy, đồng lạnh, đồng đổi màu và Thiên Thạch. Về vn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Theo trình bày tại công văn của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trường Phát Hà Nội, Công ty có hoạt động mua bán, kinh doanh vàng bạc, đá quý, đồng hủy, đồng lạnh, đồng đi màu và Thiên Thạch (năng lượng phản vật chất) trong nước và quốc tế thì về việc hướng dẫn về mua bán, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường...) đ được hướng dẫn thực hiện.

2. Về chính sách thuế:

- Đối với hoạt động mua bán, xuất nhập khẩu hàng hóa:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 04/4/2016;

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật s 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế;

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật s 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.

- Đối với hoạt động mua bán, kinh doanh hàng hóa trong nước:

Căn cứ Luật thuế GTGT s 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế GTGT, Luật thuế TTĐB và Luật quản lý thuế.

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008; Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các Luật thuế nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Trường Phát Hà Nội được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ (để b/cáo);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp-VPCP (để b/cáo);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Vụ PC
- BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Web
site - TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

 

Thuộc tính Công văn 1329/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1329/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2018
Ngày hiệu lực16/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái

Download Công văn 1329/TCT-CS

Lược đồ Công văn 1329/TCT-CS 2018 chính sách thuế mua bán vàng bạc đá quý đồng hủy đồng lạnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1329/TCT-CS 2018 chính sách thuế mua bán vàng bạc đá quý đồng hủy đồng lạnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1329/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành16/04/2018
        Ngày hiệu lực16/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1329/TCT-CS 2018 chính sách thuế mua bán vàng bạc đá quý đồng hủy đồng lạnh

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1329/TCT-CS 2018 chính sách thuế mua bán vàng bạc đá quý đồng hủy đồng lạnh

            • 16/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực