Công văn 13292TC/CĐKT

Công văn số 13292 TC/CĐKT ngày 16/11/2004 của Bộ Tài chính về việc công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2004 và 2005

Nội dung toàn văn Công văn 13292 TC/CĐKT công khai danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC 2004 và 2005


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13292 TC/CĐKT
V/v Công khai danh sách các công ty kiểm toán đủ Điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC năm 2004 và 2005

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố.
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố.
- Các Tổng công ty Nhà nước

 

Hiện nay ở Việt Nam có hơn 70 công ty kiểm toán đang hoạt động. Thực hiện quy định tại Điều 33 Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập và Điểm 2 Mục c phần II Thông tư số 105/2004/NĐ-CP">64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP hàng năm các công ty kiểm toán phải thực hiện việc thông báo danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề với Bộ Tài chính. Hiện nay chỉ những công ty kiểm toán có từ 3 người có Chứng chỉ kiểm toán viên trở lên mới đủ Điều kiện thực hiện kiểm toán và được Bộ Tài chính ký xác nhận danh sách kiểm toán viên đăng ký hành nghề. Các kiểm toán viên đã đăng ký hành nghề và được Bộ Tài chính xác nhận mới được ký tên trong Báo cáo kiểm toán.

Bộ Tài chính thông báo Danh sách các công ty kiểm toán đã đăng ký hành nghề kiểm toán năm 2005 và đã được Bộ Tài chính xác nhận (Phụ lục kèm theo). Những công ty này đủ Điều kiện thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2004 và 2005.

Bộ Tài chính yêu cầu Quý cơ quan nhắc nhở các doanh nghiệp, đơn vị quy định trên và không chấp nhận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp do các công ty kiểm toán không có tên trong danh sách các công ty kiểm toán nói trên, kiểm toán./.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CĐKT VÀ KIỂM TOÁN
Bùi Văn Mai

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2004 VÀ 2005
(Tính đến ngày 16/11/2004, kèm theo công văn số 13292 TC/CĐKT ngày 16/11/2004 của Bộ Tài chính)

TT

Tên công ty kiểm toán

Ngày thành lập

1

Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH (VACO)

13/05/1991

2

Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)

13/05/1991

3

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán Hoàng Gia (SCCT)

03/09/1992

4

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)

03/11/1992

5

Công ty Kiểm toán và Dịch vụ Tin học (AISC)

29/04/1994

6

Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

14/05/1994

7

Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

17/05/1994

8

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn (A&C)

13/02/1995

9

Công ty Kiểm toán và Tư vấn TCKT Sài Gòn (AFC)

13/02/1995

10

Công ty Kiểm toán và Kế toán (AAC)

13/02/1995

11

Công ty TNHH Prince Waterhouse Coopers - AISC (PwC - AISC)

14/03/1995

12

Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn TCKT Thuỷ Chung

28/06/1996

13

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán BHP (BHP)

27/06/1997

14

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính, Kế toán HP (HP)

09/06/2000

15

Công ty TNHH Kiểm toán M&H (M&H)

08/12/2000

16

Công ty TNHH Kế toán Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (AACC)

19/02/2001

17

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Kế toán Bắc Đẩu (PACO)

12/04/2001

18

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Á Châu (AIA)

12/04/2001

19

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Hồng Đức (HĐ)

22/08/2001

20

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính (ACC)

24/08/2001

21

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế Việt Nam (VIA)

09/10/2001

22

Công ty TNHH Kiểm toán Kiến Hưng

11/10/2001

23

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội (CPA-Hà Nội)

26/01/1999

24

Công ty TNHH Kiểm toán AS (AS)

07/05/2000

25

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE)

21/12/2001

26

Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Việt Nam (Atic Vietnam)

15/08/2002

27

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn TCKT Thanh Đức

26/06/2002

28

Công ty TNHH Hoàng Thắng

14/10/2002

29

Công ty TNHH Kiểm toán, Kế toán và Dịch vụ Tài chính Việt Nam (VinAudit)

15/01/2003

30

Công ty TNHH Tư vấn và Kiểm toán (CA&A)

09/04/2003

31

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long

18/06/2003

32

Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính ánh Sáng Á Châu

13/08/2002

33

Công ty Cổ phần Kiểm toán - Tư vấn Thuế (ATC)

05/08/2003

34

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ phần mềm TDK (TDK)

28/02/2002

35

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Việt Nam (VAAC)

08/01/2003

36

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Tư vấn A.P.B.

16/10/2003

37

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ACPA

14/04/2004

38

Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ (AA)

02/11/2001

39

Công ty Cổ phần Kế toán - Kiểm toán và Tin học Chuẩn Việt

20/11/2003

40

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC)

24/10/2001

41

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn STT

19/05/2004

42

Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam

23/06/2004

43

Công ty Hợp danh Kiểm toán và Tư vấn TCKT SGN

17/05/2004

44

Công ty Hợp danh Kiểm toán Tâm Việt

19/10/2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13292TC/CĐKT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13292TC/CĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 16/11/2004
Ngày hiệu lực 16/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13292TC/CĐKT

Lược đồ Công văn 13292 TC/CĐKT công khai danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC 2004 và 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 13292 TC/CĐKT công khai danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC 2004 và 2005
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13292TC/CĐKT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Bùi Văn Mai
Ngày ban hành 16/11/2004
Ngày hiệu lực 16/11/2004
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Công nghệ thông tin, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 13292 TC/CĐKT công khai danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC 2004 và 2005

Lịch sử hiệu lực Công văn 13292 TC/CĐKT công khai danh sách công ty kiểm toán đủ điều kiện thực hiện kiểm toán BCTC 2004 và 2005

  • 16/11/2004

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 16/11/2004

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực