Công văn 13292/BTC-TCT

Công văn 13292/BTC-TCT về việc giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13293/BTC-TCT chính sách lệ phí trước bạ


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 13292/BTC-TCT
V/v giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2009

 

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn số 2568/CT-THNVDT ngày 17/7/2009 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Đối với các trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định này”.

Tại Điểm 1, Mục III, Thông tư số 80/2008/NĐ-CP sửa đổi 176/1999/NĐ-CP 47/2003/NĐ-CP">79/2008/TT-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2008/NĐ-CP ngày 29/7/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999 và Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ về lệ phí trước bạ quy định:

“Đối với các trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP…”.

Căn cứ quy định nêu trên, đối với những trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở nhưng chưa nộp hoặc nộp chưa đủ lệ phí trước bạ thì được nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 80/2008/NĐ-CP.

Các trường hợp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình không phải nhà ở nếu có thông báo nộp lệ phí trước bạ khi Nghị định số 80/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1, Nghị định số 47/2003/NĐ-CP ngày 12/5/2003 của Chính phủ. Việc xác định mục đích sử dụng đất, mục đích sử dụng công trình đề nghị Cục Thuế tỉnh Đồng Nai căn cứ vào hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền (cơ quan địa chính hoặc cơ quan quản lý xây dựng) tại địa phương chuyển đến.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Đặng Hạnh Thu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13292/BTC-TCT

Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13292/BTC-TCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 21/09/2009
Ngày hiệu lực 21/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13293/BTC-TCT chính sách lệ phí trước bạ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Công văn 13293/BTC-TCT chính sách lệ phí trước bạ
Loại văn bản Công văn
Số hiệu 13292/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành 21/09/2009
Ngày hiệu lực 21/09/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lực Không xác định
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Công văn 13293/BTC-TCT chính sách lệ phí trước bạ

Lịch sử hiệu lực Công văn 13293/BTC-TCT chính sách lệ phí trước bạ

  • 21/09/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 21/09/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực