Công văn 13339/QLD-CL

Công văn 13339/QLD-CL năm 2013 công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 14) do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13339/QLD-CL 2013 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP EU-GMP


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13339/QLD-CL
V/v công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP (Đợt 14)

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ Thông tư số 11/2012/TT-BYT ngày 28/6/2012 của Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;

Căn cứ công văn số 14448/QLD-GT ngày 21/9/2012 của Cục Quản lý dược về việc công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU - GMP;

Căn cứ công văn số 20215/QLD-CL ngày 27/12/2012 của Cục Quản lý dược về việc hướng dẫn công bố cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU - GMP,

Cục Quản lý dược thông báo:

1. Công bố danh sách cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU - GMP (Đợt 14).

2. Rút tên ra khỏi danh sách cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn PIC/S - GMP và EU - GMP đối với các cơ sở sản xuất đã hết hiệu lực GMP quá 03 tháng (Giấy chứng nhận GMP có hết hiệu lực kể từ ngày 15/5/2013 trở về trước).

3. Danh sách cập nhật cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP và EU-GMP được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý dược - Địa chỉ: http://www.dav.gov.vn - Mục Quản lý giá thuốc/TT về đấu thầu thuốc).

Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thông báo thông tin trên với các cơ sở y tế trên địa bàn để các cơ sở thực hiện công tác đấu thầu thuốc theo đúng quy định.

Cục Quản lý dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Cục Quân Y - Bộ Quốc phòng;
- Cục Y tế - Bộ Công an;
- Cục Y tế - Bộ Giao thông vận tải;
- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, CL (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13339/QLD-CL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13339/QLD-CL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/08/2013
Ngày hiệu lực16/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13339/QLD-CL 2013 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP EU-GMP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13339/QLD-CL 2013 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP EU-GMP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13339/QLD-CL
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Việt Hùng
        Ngày ban hành16/08/2013
        Ngày hiệu lực16/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13339/QLD-CL 2013 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP EU-GMP

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13339/QLD-CL 2013 cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn PIC/S-GMP EU-GMP

            • 16/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực