Công văn 13379/BTC-VP

Công văn số 13379/BTC-VP về việc đính chính công văn số 4916 /BTC-TCT do Bộ tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13379/BTC-VP đính chính CV 4916 /BTC-TCT


 

BỘ TÀI CHÍNH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 13379/BTC-VP                                   
V/v đính chính công văn số 4916 /BTC-TCT

Hà Nội, ngày 05  tháng 10  năm  2007

 

Kính gửi: 

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Do sơ suất trong quá trình in ấn văn bản, tại tiết a Điểm 4 công văn số 4916 BTC-TCT ngày 11/4/2007 của Bộ Tài chính gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “về việc thu tiền sử dụng đất” có sự sai sót. Tại dòng thứ 6 và thứ 7 khổ thứ 2 đã in: “Khoản thuế thu nhập này phải hạch toán riêng, không được bù trừ cho các  hoạt động khác của doanh nghiệp”.

Nay được sửa lại là: “Khoản thu nhập này phải hạch toán riêng, không được bù trừ cho các hoạt động khác của doanh nghiệp”.

Bộ Tài chính xin đính chính và thông báo để Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được biết./.

 


Nơi nhận
:
 - Như trên;
 - Sở Tài chính, Cục Thuế,
   Sở Tài nguyên và Môi trường
   các tỉnh, TP trực thuộc TW;             
 - Vụ PC, CST, Cục QLCS;
 - Lưu: VT, TCT(VT, CS(3b)). Độ


TL. BỘ TRƯỞNG

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Đinh Trần Lợi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13379/BTC-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13379/BTC-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2007
Ngày hiệu lực05/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13379/BTC-VP

Lược đồ Công văn 13379/BTC-VP đính chính CV 4916 /BTC-TCT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13379/BTC-VP đính chính CV 4916 /BTC-TCT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13379/BTC-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýĐinh Trần Lợi
        Ngày ban hành05/10/2007
        Ngày hiệu lực05/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13379/BTC-VP đính chính CV 4916 /BTC-TCT

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13379/BTC-VP đính chính CV 4916 /BTC-TCT

             • 05/10/2007

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/10/2007

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực