Công văn 1338/VPCP-NC

Công văn 1338/VPCP-NC năm 2016 giải quyết tình hình khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Hồng đoạn qua Hà Nội và Hưng Yên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1338/VPCP-NC giải quyết khai thác kinh doanh tập kết cát sỏi trái phép sông Hồng Hà Nội Hưng Yên


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1338/VPCP-NC
V/v giải quyết tình hình khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Hồng đoạn qua Hà Nội và Hưng Yên

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi:

- Bộ Công an;
- Bộ Tài nguyên và Môi trưng;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Về báo cáo của Bộ Công an tại văn bản số 209/BCA-C41 ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc giải quyết tình hình khai thác, kinh doanh, tập kết cát, sỏi trái phép trên tuyến sông Hồng đoạn qua thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng Yên (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Công an:

- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai mcác đợt cao Điểm tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm minh các vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông trên phạm vi toàn quốc.

- Chủ trì nghiên cứu, xây dựng quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sn ở khu vực giáp ranh. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát để sửa đổi, bổ sung, xây dựng hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về tài nguyên, khoáng sản, nhất là các văn bản quy định về hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi lòng sông, bảo đảm sự quản lý tập trung, thống nhất, hiệu quả.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra các mỏ cát, các dự án nạo vét luồng, đặc biệt là tại các địa bàn giáp ranh; kiên quyết thu hồi giấy phép khai thác cấp sai quy định và giấy phép đã cấp cho các đơn vị nhưng có nhiều sai phạm trong hoạt động khai thác, nạo vét luồng và các dự án nạo vét hoạt động kém hiệu quả, không đủ năng lực hoạt động.

3. Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bn số 357/TB-VPCP ngày 06 tháng 11 năm 2015 và văn bản số 613/VPCP-KTN ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ, ngành, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- C42, C49 (Bộ Công an);
- Các Bộ: NNPTNT, XD, CT, TP, TC, TTTT, LĐTBXH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: KTN, V.III, TH;
- Lưu: VT, NC(3).NQH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1338/VPCP-NC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1338/VPCP-NC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/03/2016
Ngày hiệu lực02/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1338/VPCP-NC giải quyết khai thác kinh doanh tập kết cát sỏi trái phép sông Hồng Hà Nội Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1338/VPCP-NC giải quyết khai thác kinh doanh tập kết cát sỏi trái phép sông Hồng Hà Nội Hưng Yên
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1338/VPCP-NC
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Khắc Định
        Ngày ban hành02/03/2016
        Ngày hiệu lực02/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1338/VPCP-NC giải quyết khai thác kinh doanh tập kết cát sỏi trái phép sông Hồng Hà Nội Hưng Yên

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1338/VPCP-NC giải quyết khai thác kinh doanh tập kết cát sỏi trái phép sông Hồng Hà Nội Hưng Yên

           • 02/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực