Công văn 13380/QLD-KD

Công văn 13380/QLD-KD năm 2013 về hướng dẫn Thông tư 10/2013/TT-BYT do Cục Quản lý dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13380/QLD-KD năm 2013 hướng dẫn Thông tư 10/2013/TT-BYT


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13380/QLD-KD
V/v Hướng dẫn thực hiện Thông tư 10/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Tiền Giang

Phúc đáp Công văn số 2295/SYT-NVD đề ngày 19/07/2013 của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang về việc báo cáo khó khăn vướng mắc trong quá trình xem xét, cấp chứng chỉ hành nghề dược cho người có địa chỉ thường trú tại tỉnh khác;

Cục Quản lý Dược có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược đối với công dân Việt Nam được qui định tại điểm 2 khoản 2, Điều 1 Nghị định số 89/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược không yêu cầu có xác nhận không hành nghề ở nơi có hộ khẩu thường trú.

2. Mỗi cá nhân chỉ được cấp một chứng chỉ hành nghề và chỉ được quản lý chuyên môn một hình thức tổ chức kinh doanh tại một địa điểm kinh doanh, (Chứng chỉ hành nghề có giá trị toàn quốc).

Các cá nhân hành nghề dược phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc hành nghề của mình, nếu vi phạm các qui định trong khi hành nghề sẽ bị xử phạt theo qui định tại Điều 6 Nghị định số 93/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuốc, mỹ phẩm và trang thiết bị Y tế.

Để quản lý việc hành nghề của các cá nhân trong phạm vi cả nước, tại khoản 2, 3 Điều 3 Thông tư số 10/2013/TT-BYT ngày 29/03/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế qui định:

Hàng tháng, các Sở Y tế tổng hợp, công bố danh sách các cá nhân được cấp, cấp lại, bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, các trường hợp bị thu hồi, đình chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi quản lý của Sở Y tế lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế và gửi dữ liệu cho Cục Quản lý Dược để cập nhật vào cơ sở dữ liệu về hành nghề dược.

Cục Quản lý Dược chịu trách nhiệm tổng hợp và công bố các thông tin liên quan đến cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược, danh sách các cơ sở được cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược để làm cơ sở cho các đơn vị triển khai hoạt động cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược; cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc.

Cục Quản lý Dược thông báo để Quí Sở biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Website Cục Quản lý dược;
- Lưu: VT, QLKD (Ng);

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Việt Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13380/QLD-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13380/QLD-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/08/2013
Ngày hiệu lực19/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13380/QLD-KD năm 2013 hướng dẫn Thông tư 10/2013/TT-BYT


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13380/QLD-KD năm 2013 hướng dẫn Thông tư 10/2013/TT-BYT
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13380/QLD-KD
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýNguyễn Việt Hùng
        Ngày ban hành19/08/2013
        Ngày hiệu lực19/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13380/QLD-KD năm 2013 hướng dẫn Thông tư 10/2013/TT-BYT

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13380/QLD-KD năm 2013 hướng dẫn Thông tư 10/2013/TT-BYT

           • 19/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực