Công văn 1339/XNK-CN

Công văn 1339/XNK-CN năm 2017 về nhập khẩu dầu bơm chân không và dầu bôi trơn phục vụ sản xuất của doanh nghiệp FDI do Cục Xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1339/XNK-CN 2017 nhập khẩu dầu bơm chân không phục vụ sản xuất doanh nghiệp FDI


BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1339/XNK-CN
V/v nhập khẩu dầu bơm chân không và dầu bôi trơn phục vụ sản xuất của doanh nghiệp FDI

Hà Ni, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH Kính kỹ thuật Luminous (Việt Nam)
(Địa chỉ: Lô CN2-1, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 20170913 ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Công ty TNHH Kính kỹ thuật Luminous (Việt Nam) về việc nhập khẩu lô dầu bôi trơn, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Dầu bơm chân không khuếch tán (mã HS 3403.19.12)

Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền nhập khẩu quy định tại Phụ lục số 02 của Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương công bố lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam không bao gồm mặt hàng dầu bơm chân không khuếch tán (mã HS 3403.19.12). Do vậy, đề nghị Công ty làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này ti cơ quan hải quan.

2. Dầu bôi trơn (mã HS 2710.19.43)

Theo quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT nêu trên thì doanh nghiệp có vốn FDI không được thực hiện quyền nhập khẩu đối với một số chủng loại dầu bôi trơn, trong đó có mã HS 2710.19.43.

Tuy nhiên, theo giải trình của Công ty tại công văn số 20170913 nêu trên, Công ty nhập khẩu dầu bôi trơn để dùng cho máy mạ kính phục vụ sản xuất sản phẩm của Công ty.

Do vậy, theo quy định tại điểm a mục 2 phần II của Thông tư số 04/2007/TT-BTM ngày 04 tháng 4 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư về việc “doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài được trực tiếp nhập khẩu hoặc ủy thác nhập khu máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, phụ tùng, linh kiện, chi tiết, cụm chi tiết và các hàng hóa khác đ trin khai hoạt động đầu tư phù hợp với mục tiêu đầu tư của dự án đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư hoặc Giy chứng nhận đầu tư”, Công ty được nhập khu dầu bôi trơn (mã HS 2710.19.43) để vận hành, bảo dưỡng máy móc, thiết bị của chính Công ty phục vụ sản xuất sản phẩm hữu hình của Công ty. Đề nghị Công ty làm thủ tục nhập khẩu dầu bôi trơn nêu trên tại cơ quan hải quan và chỉ sử dụng dầu bôi trơn này để vận hành máy móc, thiết bị sản xuất tại nhà máy của Công ty, không sử dụng vào mục đích khác.

Đ làm thủ tục nhập khẩu theo công văn số 3161/TCHQ-GSQL ngày 27 tháng 3 năm 2014 của Tng cục Hải quan về việc nhập khẩu dầu, mỡ bôi trơn phục vụ sản xuất của doanh nghiệp FDI, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định, Công ty phải xuất trình thêm:

- Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp FDI trong đó quy định mục tiêu dự án đầu tư là sản xuất sản phẩm hữu hình;

- Văn bản đề nghị nhập khẩu của doanh nghiệp kê khai cụ thể tên hàng, mã số HS, số lượng, mục đích sử dụng của từng loại mặt hàng; đồng thời cam kết tính xác thực và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật của doanh nghiệp FDI về sử dụng dầu, mỡ bôi trơn nhập khẩu đúng mục đích, không sử dụng vào mục đích khác.

Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương thông báo để Công ty TNHH Kính kỹ thuật Luminous (Việt Nam) biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CN. hanhhh

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1339/XNK-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1339/XNK-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2017
Ngày hiệu lực02/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1339/XNK-CN

Lược đồ Công văn 1339/XNK-CN 2017 nhập khẩu dầu bơm chân không phục vụ sản xuất doanh nghiệp FDI


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1339/XNK-CN 2017 nhập khẩu dầu bơm chân không phục vụ sản xuất doanh nghiệp FDI
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1339/XNK-CN
        Cơ quan ban hànhCục Xuất nhập khẩu
        Người kýTrần Thanh Hải
        Ngày ban hành02/10/2017
        Ngày hiệu lực02/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1339/XNK-CN 2017 nhập khẩu dầu bơm chân không phục vụ sản xuất doanh nghiệp FDI

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1339/XNK-CN 2017 nhập khẩu dầu bơm chân không phục vụ sản xuất doanh nghiệp FDI

           • 02/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực