Công văn 134/2005/KHXX

Công văn số 134/2005/KHXX của Tòa án nhân dân tối cao về việc thành lập Hội đồng định giá theo quy định tại Điều 92 BLTTDS

Nội dung toàn văn Công văn 134/2005/KHXX thành lập Hội đồng định giá theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2005/KHXX
V/v thành lập Hội đồng định giá
theo quy định tại Điều 92 BLTTDS.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2005 

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng

Sau khi nghiên cứu Công văn số 207/CV.TA.2005 ngày 31-5-2005 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Trong khi chờ Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết hướng dẫn thi hành quy định tại Khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng cần thi hành quy định này như sau:

1. Khi xét thấy cần thiết phải tiến hành định giá tài sản, Tòa án phải xem xét đối tượng cần định giá là loại tài sản nào, có liên quan đến cơ quan chuyên môn nào, Hội đồng định giá cần phải có bao nhiêu thành viên và trong trường hợp cụ thể này cần cử đại diện của cơ quan nào làm Chủ tịch Hội đồng định giá. Trên cơ sở đó, Tòa án có công văn gửi cho các cơ quan chuyên môn đề nghị cử cán bộ làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng định giá. Trong công văn cần nêu rõ đối tượng cần định giá, yêu cầu cụ thể đối với Chủ tịch, thành viên Hội đồng định giá và thời hạn cơ quan chuyên môn có công văn trả lời cho Tòa án biết việc cử người tham gia Hội đồng định giá.

2. Sau khi nhận đủ các công văn trả lời của các cơ quan chuyên môn về việc cử người làm Chủ tịch và thành viên Hội đồng định giá; căn cứ vào Khoản 2 Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự, Thẩm phán ra quyết định thành lập Hội đồng định giá. Quyết định thành lập Hội đồng định giá phải có các nội dung sau đây:

a. Ngày, tháng, năm ra quyết định thành lập Hội đồng định giá;

b. Tên của Tòa án ra quyết định thành lập Hội đồng định giá;

c. Họ và tên của Chủ tịch Hội đồng định giá và của các thành viên Hội đồng định giá; tên và địa chỉ cơ quan công tác của Chủ tịch và các thành viên Hội đồng định giá;

d. Đối tượng cần định giá;

đ. Nhiệm vụ của Hội đồng định giá;

e. Thời gian tiến hành định giá.

Hội đồng định giá kết thúc nhiệm vụ và tự giải thể sau khi thực hiện xong việc định giá và đưa ra kết quả định giá.

3. Tòa án cần cử một Thư ký Tòa án để giúp Hội đồng định giá ghi biên bản về việc tiến hành định giá.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- các Tòa dân sự, kinh tế, lao động TANDTC (để theo dõi);
- UBND tỉnh Sóc Trăng (để phối hợp);
- Lưu VP, Viện KHXX (TANDTC)

KT. CHÁNH ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
PHÓ CHÁNH ÁN THƯỜNG TRỰC 
Đặng Quang Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 134/2005/KHXX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu134/2005/KHXX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2005
Ngày hiệu lực20/06/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 134/2005/KHXX thành lập Hội đồng định giá theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 134/2005/KHXX thành lập Hội đồng định giá theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu134/2005/KHXX
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýĐặng Quang Phương
        Ngày ban hành20/06/2005
        Ngày hiệu lực20/06/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 134/2005/KHXX thành lập Hội đồng định giá theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự

             Lịch sử hiệu lực Công văn 134/2005/KHXX thành lập Hội đồng định giá theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự

             • 20/06/2005

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/06/2005

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực