Công văn 1340/UBND-PC

Công văn số 1340/UBND-PC của UBND TP.HCM về việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

Nội dung toàn văn Công văn 1340/UBND-PC xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố


UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1340/UBND-PC
V/v: Xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Thủ trưởng các sở, ngành thành phố  

 

Xét báo cáo, đề xuất của Sở Tư pháp tại Công văn số 680/STP-TC ngày 01 tháng 3 năm 2006 về tình hình xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành và doanh nghiệp Nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp khẩn trương hoàn thành việc xây dựng đề án tổ chức pháp chế tại các sở, ngành thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2006.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng đề án tổ chức pháp chế tại các doanh nghiệp Nhà nước của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chậm nhất là cuối tháng 6 năm 2006.

3. Yêu cầu các sở, ngành thành phố thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 06/UBND-PC ngày 03 tháng 01 năm 2006, thực hiện ngay việc xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, Thủ trưởng các sở, ngành trao đổi với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp để cùng nhau tháo gỡ.

Giao Sở Tư pháp theo dõi việc thực hiện của các sở, ngành thành phố; tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố chậm nhất là cuối tháng 4 năm 2006.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ, về nội dung xây dựng tổ chức pháp chế đến các doanh nghiệp Nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và yêu cầu lãnh đạo các Doanh nghiệp có biện pháp tổ chức thực hiện.

5. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác pháp chế. Thời gian tập huấn chậm nhất là tháng 7 năm 2006./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/TT, NC;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Lưu: (PC-Tg) L.123.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1340/UBND-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1340/UBND-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2006
Ngày hiệu lực09/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1340/UBND-PC

Lược đồ Công văn 1340/UBND-PC xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1340/UBND-PC xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1340/UBND-PC
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thành Tài
        Ngày ban hành09/03/2006
        Ngày hiệu lực09/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1340/UBND-PC xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1340/UBND-PC xây dựng, củng cố tổ chức pháp chế tại các sở, ngành của thành phố

           • 09/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực