Công văn 13408/VPCP-KGVX

Công văn 13408/VPCP-KGVX năm 2017 về chế độ đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13408/VPCP-KGVX 2017 chế độ đối với chuyên gia giúp Lào Căm pu chi a


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13408/VPCP-KGVX
V/v chế độ đối với chuyên gia giúp Lào, Căm-pu-chi-a

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 12294/BGTVT-TCCB ngày 01 tháng 11 năm 2017) về việc giải quyết vướng mắc đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải làm rõ: Ban Xây dựng 64 có phải cơ quan nhà nước không; chức năng, nhiệm vụ của Ban Xây dựng 64 khi thành lập và thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao trên đất Lào.

2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện việc:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan hướng dẫn việc thng kê, phân loại đối tượng thuộc Ban Xây dựng 64 làm việc tại Lào và thực hiện thủ tục hưởng chính sách theo quy định;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chi-a. Trường hợp có vướng mắc, sai phạm xem xét, xử lý theo quy định, nếu vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ: Công an, Tài chính;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KTTH, PL, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3),
1b.

KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13408/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13408/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/12/2017
Ngày hiệu lực15/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13408/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 13408/VPCP-KGVX 2017 chế độ đối với chuyên gia giúp Lào Căm pu chi a


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13408/VPCP-KGVX 2017 chế độ đối với chuyên gia giúp Lào Căm pu chi a
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13408/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành15/12/2017
        Ngày hiệu lực15/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13408/VPCP-KGVX 2017 chế độ đối với chuyên gia giúp Lào Căm pu chi a

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13408/VPCP-KGVX 2017 chế độ đối với chuyên gia giúp Lào Căm pu chi a

              • 15/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực