Công văn 1341/BNN-XD

Công văn 1341/BNN-XD về phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1341/BNN-XD phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/BNN-XD
V/v: Phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định.
- Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi.

Dự án Thủy lợi miền Trung (Dự án ADB4) được Chính phủ và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) ký Hiệp định vay ngày 16/6/2006 và có hiệu lực từ ngày 08/6/2007. Tại công văn số 1700/TTg-QHQT ngày 23/10/2006, Thủ tướng Chính phủ giao UBND sáu Tỉnh tham gia làm Chủ dự án thành phần trên địa bàn Tỉnh và có trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định hiện hành.

Để thực hiện cam kết theo Biên bản ghi nhớ tháng 12/2010 giữa đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), về khuyến nghị sử dụng khoản kinh phí chưa phân bổ của dự án do thay đổi tỷ giá và tiến độ Dự án phải hoàn thành trước 31/12/2011, đóng khoản vay vào 30/6/2012, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Về việc phân bổ kinh phí chưa phân bổ do thay đổi tỷ giá:

Bộ Nông nghiệp & PTNT đồng ý về nguyên tắc như Ban Quản lý Trung ương các Dự án Thủy lợi (CPO) đã đề xuất tại tờ trình số 585/TTr-CPO-ADB4 ngày 29/4/2011.

Giao CPO rà soát kỹ, xác định chính xác số kinh phí của dự án chưa phân bổ để làm cơ sở đề xuất phân bổ số vốn còn lại của dự án theo thứ tự ưu tiên sau:

- Bổ sung cho điều chỉnh giá;

- Bổ sung phát sinh khối lượng;

- Bổ sung việc xây dựng và cải tạo các kênh cấp 3 nội đồng do Hợp tác xã dùng nước (WUG) thực hiện theo yêu cầu của Hiệp định dự án. (WUG phải đáp ứng là nhà thầu có tư cách pháp nhân đầy đủ về hoạt động xây dựng);

- Kinh phí còn lại được phân bổ cho 2 tiểu dự án Thạch Thành (Thanh Hóa) và Nam Thạch Hãn (Quảng Trị) có điều kiện phù hợp với tiêu chí phân bổ vốn của ADB.

2. Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án:

Để đảm bảo tiến độ dự án, đáp ứng các điều khoản cam kết đã ký trong Hiệp định vay với ADB, Bộ Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các tỉnh:

Bố trí đủ vốn đối ứng cho đền bù, tái định cư và các nội dung khác theo đúng cam kết trong Hiệp định kể cả vốn đối ứng cho phần công việc được phân bổ vốn bổ sung.

Tổ chức chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện quản lý đầu tư xây dựng đối với phần việc bổ sung xây dựng và cải tạo các kênh cấp 3 nội đồng do các Hợp tác xã dùng nước (WUG) thực hiện theo đúng quy định hiện hành của nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, có biện pháp và kế hoạch cụ thể để đảm bảo Dự án được thực hiện đúng các thủ tục, quy định của Chính phủ và ADB và hoàn thành trước 31/12/2011. Trường hợp không hoàn thành dự án theo thời hạn trên, UBND các tỉnh có trách nhiệm bố trí vốn đối ứng để thực hiện phần khối lượng dở dang còn lại của Dự án.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Vụ KH, HTQT, TC;
- Cục QL XDCT;
- Sở NN&PTNT các tỉnh có dự án;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1341/BNN-XD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1341/BNN-XD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2011
Ngày hiệu lực18/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1341/BNN-XD phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1341/BNN-XD phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1341/BNN-XD
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Văn Thắng
        Ngày ban hành18/05/2011
        Ngày hiệu lực18/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1341/BNN-XD phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1341/BNN-XD phân bổ vốn còn lại của dự án ADB4 do thay đổi tỷ giá

              • 18/05/2011

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 18/05/2011

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực