Công văn 1341/VPCP-KTTH

Công văn 1341/VPCP-KTTH năm 2019 về triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1341/VPCP-KTTH 2019 triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW phát huy các nguồn lực kinh tế


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1341/VPCP-KTTH
V/v triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nghiên cứu, đề xuất việc triển khai Nghị quyết này (dưới hình thức Chương trình hành động của Chính phủ hoặc hình thức khác phù hợp) và đề xuất xuất bản sách (hoặc tài liệu liên quan) trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm kê, đánh giá nguồn lực của nền kinh tế đã trình Bộ Chính trị để phục vụ công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách ở các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 4 năm 2019.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;
- Các cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW;
- Ban KTTW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: VT, KTTH(3).LV

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Thuộc tính Công văn 1341/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1341/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/02/2019
Ngày hiệu lực18/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 tháng trước
(21/02/2019)

Download Công văn 1341/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 1341/VPCP-KTTH 2019 triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW phát huy các nguồn lực kinh tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1341/VPCP-KTTH 2019 triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW phát huy các nguồn lực kinh tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1341/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sỹ Hiệp
        Ngày ban hành18/02/2019
        Ngày hiệu lực18/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 tháng trước
        (21/02/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1341/VPCP-KTTH 2019 triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW phát huy các nguồn lực kinh tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1341/VPCP-KTTH 2019 triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW phát huy các nguồn lực kinh tế

             • 18/02/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/02/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực