Công văn 1343/TCHQ-TXNK

Công văn 1343/TCHQ-TXNK về thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1343/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1343/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1481/BGTVT-KHĐT ngày 06/3/2011 (ngày nhận công văn 09/3/2012) của Bộ Giao thông vận tải về việc xác nhận Dự án “Nâng cao an toàn cầu đường sắt trên tuyến Hà Nội-TP. Hồ Chí Minh” sử dụng vốn ODA Nhật Bản và hướng dẫn nhà thầu về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ Dự án, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu và Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu.

Thủ tục, hồ sơ hải quan, thủ tục hồ sơ đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế được thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC.

2. Để giải quyết trường hợp của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, đề nghị Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xây dựng Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế, cung cấp hồ sơ, đăng ký Danh mục theo quy định tại Điều 11, Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC với cơ quan hải quan nơi thực hiện dự án ưu đãi đầu tư để được hướng dẫn và thực hiện theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1343/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1343/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/03/2012
Ngày hiệu lực19/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1343/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1343/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1343/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành19/03/2012
        Ngày hiệu lực19/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1343/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1343/TCHQ-TXNK thuế nhập khẩu Dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

            • 19/03/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/03/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực