Công văn 13437/BTC-QLCS

Công văn 13437/BTC-QLCS năm 2018 về bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương Mại Trung Hậu do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13437/BTC-QLCS 2018 bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Thương Mại Trung Hậu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13437/BTC-QLCS
V/v bù trừ tiền thuê đất được miễn của Cty CP Xây dựng Thương Mại Trung Hậu

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2018

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh;
- Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Trung Hậu.

Trả lời nội dung kiến nghị về việc bù trừ tiền thuê đất đã nộp (nhưng được miễn) sang tiền cấp quyền khai thác khoáng sản còn phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty cổ phần Xây dựng thương mại Trung Hậu, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (Công ty) qua Cổng thông tin điện tử Chính phủ (theo Công văn số 9065/VPCP-ĐMDN ngày 20/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị). Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đề nghị của Công ty, ngày 31/5/2018 Bộ Tài chính đã có Công văn số 6422/BTC-QLCS hướng dẫn về chính sách; đồng thời, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, tại văn bản kiến nghị của Công ty ngày 20/8/2018, Công ty chưa cung cấp thông tin về việc phối hợp giữa Công ty với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để giải quyết theo nội dung hướng dẫn tại Công văn số 6422/BTC-QLCS ngày 31/5/2018 của Bộ Tài chính.

2. Đối với việc bù trừ các khoản nộp thừa sang thiếu nói chung: Theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 33 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ:

"Điều 33. Xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa

2. Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo thứ tự quy định sau:

...c) Người nộp thuế có stiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo hưng dn tại điểm b khoản 1 Điều này và người nộp thuế có s tin thuế, tin chậm nộp, tin phạt nộp thừa quy định tại điểm a khoản này sau khi thực hiện bù trừ theo hướng dẫn tại điểm a, điểm b khoản này mà vẫn còn số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa thì người nộp thuế gửi hsơ đề nghhoàn thuế đến cơ quan thuế trực tiếp quản lý đđược giải quyết hoàn thuế theo hướng dẫn tại Chương VII Thông tư này."

3. Trước tình hình trên, Bộ Tài chính đề nghị:

- Công ty liên hệ với cơ quan quản lý thuế trực tiếp để được xem xét, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

- Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo đơn vị chức năng rà soát hồ sơ để xem xét, xử lý và trả lời Công ty theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh, Công ty cổ phần xây dựng thương mại Trung Hậu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ TC (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Cổng thông tin điện t
VPCP;
- Phòng TM và CN Việt Nam;
- UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Vụ Chính sách Thuế;
- Vụ Pháp chế;
- Tổng Cục Thuế;
- Lưu: VT, QLCS.
(15)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13437/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13437/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2018
Ngày hiệu lực01/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13437/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 13437/BTC-QLCS 2018 bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Thương Mại Trung Hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13437/BTC-QLCS 2018 bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Thương Mại Trung Hậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13437/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Thị Thoa
        Ngày ban hành01/11/2018
        Ngày hiệu lực01/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13437/BTC-QLCS 2018 bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Thương Mại Trung Hậu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13437/BTC-QLCS 2018 bù trừ tiền thuê đất được miễn của Công ty Thương Mại Trung Hậu

             • 01/11/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/11/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực