Công văn 13449/VPCP-NN

Công văn 13449/VPCP-NN năm 2017 về lập kế hoạch triển khai Nghị quyết 120/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13449/VPCP-NN 2017 lập kế hoạch triển khai 120/NQ-CP biến đổi khí hậu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13449/VPCP-NN
V/v lập kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hồ Chí Minh,
Cần Thơ, An Giang, Bến Tre, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.

Để triển khai Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan lập Chương trình hành động tổng thể thực hiện Nghị quyết, trong đó lưu ý xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp chính gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng bộ, ngành, địa phương, thời gian thực hiện, những kết quả chủ yếu cần đạt được bảo đảm tính khoa học, khả thi; chú trọng công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát hàng năm tiến độ thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước tháng 2 năm 2018.

2. Các Bộ, cơ quan liên quan, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết và Chương trình hành động tổng thể ban hành Kế hoạch chi tiết, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra; chủ động bố trí kinh phí để thực hiện; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện để đưa Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, thúc đẩy phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long; hàng năm trước ngày 15 tháng 12 báo cáo cụ thể tình hình thực hiện, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, CN, QHQT, TH, QHĐP; TGĐ Cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN (3b
). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13449/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13449/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13449/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 13449/VPCP-NN 2017 lập kế hoạch triển khai 120/NQ-CP biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13449/VPCP-NN 2017 lập kế hoạch triển khai 120/NQ-CP biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13449/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13449/VPCP-NN 2017 lập kế hoạch triển khai 120/NQ-CP biến đổi khí hậu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13449/VPCP-NN 2017 lập kế hoạch triển khai 120/NQ-CP biến đổi khí hậu

             • 18/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực