Công văn 13452/VPCP-CN

Công văn 13452/VPCP-CN năm 2017 về thành lập Ban Chỉ đạo triển khai giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13452/VPCP-CN 2017 thành lập Ban Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông Hà Nội Hồ Chí Minh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13452/VPCP-CN
V/v thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Về đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8818/TTr-BKHĐT ngày 27 tháng 10 năm 2017) về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tại thời điểm này Thủ tướng Chính phủ chưa xem xét thành lập Ban chỉ đạo triển khai các giải pháp chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do Lãnh đạo Chính phủ làm Trưởng ban.

2. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi quyền hạn của mình, chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

3. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2017, chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

4. Giao Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải rà soát, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, trong đó có các dự án trên địa bàn bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: CA, QP, TP, NV, XD, TC, TTTT, TNMT, KHCN, GDĐT, Y tế;
- Ngân hàng NNVN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, PL, NC, K
TTH, TCCV;
- Lưu: VT, CN (2)pv
c

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13452/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13452/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2017
Ngày hiệu lực18/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13452/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 13452/VPCP-CN 2017 thành lập Ban Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông Hà Nội Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13452/VPCP-CN 2017 thành lập Ban Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông Hà Nội Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13452/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành18/12/2017
        Ngày hiệu lực18/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13452/VPCP-CN 2017 thành lập Ban Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông Hà Nội Hồ Chí Minh

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13452/VPCP-CN 2017 thành lập Ban Chỉ đạo chống ùn tắc giao thông Hà Nội Hồ Chí Minh

             • 18/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 18/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực