Công văn 1346/BTTTT-KHTC

Công văn 1346/BTTTT-KHTC hướng dẫn bổ sung việc tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài liệu điều tra do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1346/BTTTT-KHTC hướng dẫn bổ sung tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1346/BTTTT-KHTC
V/v Hướng dẫn bổ sung việc tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài liệu điều tra

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2010

 

Kính gửi:

- Thường trực Ban Chỉ đạo Điều tra thống kê hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, Internet và nghe - nhìn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Tại công văn số 1164/BTTTT-KHTC ngày 28/4/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thực hiện phương án điều tra thống kê và tại Hội nghị tập huấn trực tuyến ngày 05/5/2010, có hướng dẫn việc Ban chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh tiến hành tập huấn cho các Trưởng thôn. Tuy nhiên sau khi xem xét thực tiễn tại các địa phương, để giảm bớt chi phí phát sinh cho các đại biểu là Trưởng thôn và để chuẩn bị tốt cho việc tiến hành điều tra, Ban Chỉ đạo Điều tra của Bộ hướng dẫn bổ sung một số điểm sau:

1. Về tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra thống kê tại cấp xã và cấp thôn được thực hiện theo 2 cấp: Huyện tập huấn cho các xã thuộc huyện; xã tập huấn cho các Trưởng thôn thuộc xã. Công việc tập huấn và phát phiếu điều tra cần được hoàn tất trước ngày 25/5/2010.

Định mức chi phí tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện theo Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư sửa đổi bổ sung số 127/2007/TT-BTC ngày 31/10/2007.

2. Về phát tài liệu hướng dẫn cuốn dùng cho cấp thôn. Tài liệu này chỉ phát cho các Trưởng thôn, không phát cho các UBND cấp xã (như đã hướng dẫn tại công văn số 1226/BTTTT-KHTC ngày 28/4/2010) vì nội dung thông tin có trong cuốn này đều đã có đầy đủ trong cuốn dùng cho cấp xã.

Trong quá trình Sở Thông tin và Truyền thông nhận tài liệu cuốn dùng cho cấp thôn và đối chiếu với số lượng thôn của tỉnh - nếu phát hiện có sự chênh lệch đề nghị thông tin ngay về Ban chỉ đạo của Bộ theo hộp thư ([email protected]) để chuẩn xác lại số liệu.

3. Để tạo điều kiện thực hiện việc in, phát phiếu 04 đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, Ban Chỉ đạo điều tra thống kê của Bộ đề nghị các Ban chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh thu thập số liệu về hộ gia đình (chi tiết đến cấp xã) dựa vào kết quả tổng điều tra dân số nhà ở năm 2009 tại địa phương. Các số liệu này cần được nhập vào tệp Excel 2003 để phục vụ việc tính toán và gửi gấp về Thường trực Ban chỉ đạo điều tra thống kê của Bộ theo địa chỉ hộp thư nêu trên.

Đề nghị các Ban Chỉ đạo điều tra thống kê của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ trưởng (để B/C);
-Lưu VT, KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai
(Trưởng Ban chỉ đạo điều tra thống kê Bộ Thông tin và Truyền thông)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1346/BTTTT-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1346/BTTTT-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2010
Ngày hiệu lực10/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1346/BTTTT-KHTC

Lược đồ Công văn 1346/BTTTT-KHTC hướng dẫn bổ sung tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1346/BTTTT-KHTC hướng dẫn bổ sung tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1346/BTTTT-KHTC
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýTrần Đức Lai
        Ngày ban hành10/05/2010
        Ngày hiệu lực10/05/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1346/BTTTT-KHTC hướng dẫn bổ sung tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1346/BTTTT-KHTC hướng dẫn bổ sung tổ chức tập huấn và chuẩn bị tài

           • 10/05/2010

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2010

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực