Công văn 1346/VPCP-KTN

Công văn 1346/VPCP-KTN năm 2014 tình hình thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1346/VPCP-KTN 2014 thực hiện 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1346/VPCP-KTN
V/v tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 2636/BXD-QLN ngày 10 tháng 12 năm 2013), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 1626/BTC-NSNN ngày 27 tháng 01 năm 2014), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 580/BKHĐT-KCHTĐT ngày 27 tháng 01 năm 2014) về tình hình thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Căn cứ kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2013, giao Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng Chính phủ sử dụng một phần số vượt thu ngân sách trung ương để bổ sung kinh phí cho các địa phương tập trung hoàn thành dứt điểm việc hỗ trợ về nhà ở cho 71.247 hộ người có công với cách mạng theo danh sách đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012 theo đúng Nghị quyết số 494/NQ-UBTVQH13 ngày 18 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát chặt chẽ, đối chiếu với số liệu đã báo cáo Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2012; giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, thẩm tra để bảo đảm việc hỗ trợ đúng đối tượng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTT Hoàng Trung Hải;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Các Vụ: KTTH, KGVX;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1346/VPCP-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1346/VPCP-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1346/VPCP-KTN

Lược đồ Công văn 1346/VPCP-KTN 2014 thực hiện 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1346/VPCP-KTN 2014 thực hiện 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1346/VPCP-KTN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Hữu Vũ
        Ngày ban hành03/03/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1346/VPCP-KTN 2014 thực hiện 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1346/VPCP-KTN 2014 thực hiện 22/2013/QĐ-TTg hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở

           • 03/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 03/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực