Công văn 1348/TTg-QHQT

Công văn số 1348/TTg-QHQT về việc Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1348/TTg-QHQT Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1348/TTg-QHQT
V/v Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế,Tài chính, Công an;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt .

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6545/BKH-KTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2007) về Dự án "Xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho khoa Mắt và Trung tâm đào tạo Bệnh viện Trung ương Huế", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận Dự án "Xây dựng và cung cấp trang thiết bị cho khoa Mắt và Trung tâm đào tạo Bệnh viện Trung ương Huế" do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ (East Meets West) Hoa Kỳ (EMWF) viện trợ không hoàn lại theo hình thức chìa khóa trao tay 4 triệu USD, thực hiện trong năm 2007-2008. Vốn đối ứng cho Dự án do Bệnh viện Trung ương Huế đóng góp bằng hiện vật và nhân lực sẵn có.

2. Giao Lãnh đạo Bộ Y tế ký kết văn kiện Dự án với Bên tài trợ theo quy định về quản lý đầu tư và xây dựng và triển khai thực hiện Dự án theo đúng các quy định hiện hành, lưu ý các ý kiến của Bộ Tài chính nêu tại công văn số 10852/BTC-TCĐN ngày 15 tháng 8 năm 2007./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTTCP Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toàn,
 Văn Trọng Lý,
 các  Vụ: VX, KTTH, TH
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
  


 
Phạm Gia Khiêm

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1348/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1348/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2007
Ngày hiệu lực19/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1348/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1348/TTg-QHQT Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1348/TTg-QHQT Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1348/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhPhó Thủ tướng Chính phủ
        Người kýPhạm Gia Khiêm
        Ngày ban hành19/09/2007
        Ngày hiệu lực19/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1348/TTg-QHQT Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1348/TTg-QHQT Bộ Y tế tiếp nhận dự án do tổ chức Đông Tây Hội Ngộ viện trợ

              • 19/09/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/09/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực