Công văn 13487/BTC-QLCS

Công văn 13487/BTC-QLCS năm 2014 thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

Nội dung toàn văn Công văn 13487/BTC-QLCS năm 2014 thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13487/BTC-QLCS
V/v thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác ở Trung ương;
- Các Tập đoàn, Tổng Công ty nhà nước thuộc Trung ương.

 

Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 10964/VPCP-KTTH ngày 27/12/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc giao Bộ Tài chính quản lý nguồn thu được từ sắp xếp nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý theo Quyết định 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Bộ Tài chính đã có Công văn số 3110/BTC-QLCS ngày 11/3/2014 thông báo mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc nhà nước để quản lý, sử dụng số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất; Đồng thời, có Công văn số 11902/BTC-QLCS ngày 25/8/2014 hướng dẫn các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty về xử lý số tiền thu được từ sắp xếp nhà đất.

Nay, theo quy định tại Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc nhà nước trong điều kiện áp dụng TABMIS, từ thời điểm 01/7/2014 số hiệu tài khoản tiền gửi có sự thay đổi bổ sung mã cấp ngân sách và mã hạch toán chi tiết.

Do đó, Bộ Tài chính thông báo nội dung thông tin tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính như sau:

+ Mã tài khoản kế toán: 3941.0.9071257.00000

+ Mã đơn vị quan hệ ngân sách: 9071257

+ Tại: Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

(Nội dung thông tin tài khoản trên đây thay thế thông tin tài khoản đã được hướng dẫn tại Công văn số 3110/BTC-QLCS ngày 11/3/2014 và Công văn số 11902/BTC-QLCS ngày 25/8/2014).

Bộ Tài chính thông báo để các Bộ, ngành, Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thuộc trung ương quản lý được biết để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW (để chỉ đạo);
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW (để thực hiện);
- KBNN; KBNN cấp tỉnh (để thực hiện);
- Lưu VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Thuộc tính Công văn 13487/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13487/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/09/2014
Ngày hiệu lực24/09/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13487/BTC-QLCS năm 2014 thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13487/BTC-QLCS năm 2014 thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13487/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành24/09/2014
        Ngày hiệu lực24/09/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13487/BTC-QLCS năm 2014 thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13487/BTC-QLCS năm 2014 thay đổi số hiệu tài khoản tạm giữ tại Sở Giao dịch Kho bạc nhà nước

           • 24/09/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/09/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực