Công văn 13490/VPCP-KTTH

Công văn 13490/VPCP-KTTH năm 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13490/VPCP-KTTH 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13490/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 9766/BKHĐT-KTĐPLT ngày 28 tháng 11 năm 2017 về việc báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với địa phương, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát quy mô dự án phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước, bảo đảm hiệu quả đầu tư dự án. Đối với dự án cấp bách cần xử lý ngay, trước mắt các địa phương cân đối ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện (kể cả đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh các dự án đã bố trí kế hoạch đầu vốn tư công).

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ địa phương như các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng khi có nguồn vốn phù hợp và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên (có danh mục cụ thể kèm theo).

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KTTH (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13490/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13490/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/12/2017
Ngày hiệu lực19/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13490/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 13490/VPCP-KTTH 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13490/VPCP-KTTH 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13490/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýMai Tiến Dũng
        Ngày ban hành19/12/2017
        Ngày hiệu lực19/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13490/VPCP-KTTH 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13490/VPCP-KTTH 2017 xử lý kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

              • 19/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 19/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực