Công văn 135/TANDTC-PC

Công văn 135/TANDTC-PC năm 2021 về tổng kết thực hiện Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 135/TANDTC-PC 2021 tổng kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC


TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/TANDTC-PC
V/v tổng kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các Tòa án nhân dân cấp cao;
- Các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Để đảm bảo yêu cầu phối hợp trong công tác, Tòa án nhân dân tối cao đề nghị các Tòa án nhân dân cấp cao, các Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ tiến hành tổng kết thực hiện Quy chế số 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC ngày 01-10-2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao về phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự (sau đây gọi là Quy chế) theo nội dung sau đây:

1. Báo cáo tổng kết gồm 03 phần: Phần 1 về tình hình triển khai thực hiện Quy chế; Phần 2 về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy chế và nguyên nhân; Phần 3 về đề xuất, kiến nghị.

2. Nội dung chủ yếu cần bám sát các vấn đề sau đây:

- Đánh giá việc triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thi hành án dân sự;

- Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung phối hợp: (1) Phối hợp trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về thi hành án dân sự; (2) phối hợp cấp, chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án, hướng dẫn quyền yêu cầu thi hành án; (3) phối hợp giải thích, đính chính những bản án, quyết định chưa rõ, trả lời các kiến nghị của cơ quan thi hành án; (4) phối hợp xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước;

- Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Quy chế và nguyên nhân.

- Đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của Quy chế;

- Đề xuất bổ sung thêm những nội dung cần phối hợp trong công tác thi hành án dân sự mà chưa có trong Quy chế (nếu có).

Kết quả tổng kết thực hiện Quy chế đề nghị gửi về Tòa án nhân dân tối cao (qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, số 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội; điện thoại: 0976.655389) và gửi file word về hộp thư điện tử phongdansu@gmail.com trước ngày 31-8-2021 để Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân tối cao tổng hợp, xây dựng Báo cáo chung.

Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sau khi nhận được Công văn này cần tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng và thời hạn.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Bộ Tư pháp (để biết);
- Cổng TTĐT TANDTC (để đăng tải);
- Lưu VT (VP, Vụ PC&QLKH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Văn Du

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 135/TANDTC-PC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu135/TANDTC-PC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2021
Ngày hiệu lực13/08/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 tháng trước
(16/08/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 135/TANDTC-PC 2021 tổng kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 135/TANDTC-PC 2021 tổng kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu135/TANDTC-PC
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Văn Du
        Ngày ban hành13/08/2021
        Ngày hiệu lực13/08/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Trách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 tháng trước
        (16/08/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 135/TANDTC-PC 2021 tổng kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

              Lịch sử hiệu lực Công văn 135/TANDTC-PC 2021 tổng kết Quy chế 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

              • 13/08/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 13/08/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực