Công văn 1350/VPCP-TCCV

Công văn 1350/VPCP-TCCV năm 2016 thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1350/VPCP-TCCV cơ chế một cửa liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1350/VPCP-TCCV
V/v thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với TTHC về đăng ký kinh doanh

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét Công văn số 5759/BNV-CCHC ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh, Thủ tưng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đối với thủ tục hành chính về đăng ký kinh doanh và báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;
- Các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, TCCV (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Kiề
u Đình Th

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1350/VPCP-TCCV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1350/VPCP-TCCV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2016
Ngày hiệu lực03/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1350/VPCP-TCCV cơ chế một cửa liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1350/VPCP-TCCV cơ chế một cửa liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1350/VPCP-TCCV
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýKiều Đình Thụ
        Ngày ban hành03/03/2016
        Ngày hiệu lực03/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1350/VPCP-TCCV cơ chế một cửa liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1350/VPCP-TCCV cơ chế một cửa liên thông thủ tục đăng ký kinh doanh 2016

              • 03/03/2016

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 03/03/2016

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực