Công văn 1350TCHQ-GSQL

Công văn số 1350TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy

Nội dung toàn văn Công văn 1350TCHQ-GSQL thủ tục hải quan máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy


TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1350TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục hải quan đối với máy móc NK tạo tài sản cố định

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục trưởng cục hải quan Tp Hải Phòng

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 02-03/06 CV ngày 07/03/2006 của Văn phòng quản lý dự án nhà máy chế tạo máy Citizen Việt Nam về thủ tục hải quan đối với máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục gửi hồ sơ để Cục Hải quan Hải Phòng giải quyết theo thẩm quyền.

2. Khi xem xét quyết định cần lưu ý: Căn cứ Điểm 2 Điều 5 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về chi tiết một số điều của Luật Hải quan về Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Điều 9 NĐ 44/2001/NĐ-CP ngày 02/08/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 57/1998/NĐ-CP ngày 31/07/1998 quy định về xuất nhập khẩu ủy thác; Điểm 3 Mục II Thông tư số 22/2000/TT-BTM ngày 15/12/2000 của Bộ Thương mại về chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài quy định về ủy thác NK và nhận ủy thác NK đối chiếu với trường hợp cụ thể được trình bày tại công văn nêu trên để xác định đối tượng được nhận xuất nhập khẩu ủy thác hay không. Trường hợp không chấp nhận thì Cục trưởng có văn bản trả lời giải thích rõ cho Văn phòng quản lý dự án nhà máy chế tạo máy Citizen Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng trả lời cho Văn phòng dự án trên trước ngày 07/04/2006 và báo cáo kết quả về Tổng cục (Vụ Giám sát quản lý)./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng QL dự án;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1350TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1350TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/03/2006
Ngày hiệu lực31/03/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1350TCHQ-GSQL thủ tục hải quan máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1350TCHQ-GSQL thủ tục hải quan máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1350TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýĐặng Thị Bình An
        Ngày ban hành31/03/2006
        Ngày hiệu lực31/03/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1350TCHQ-GSQL thủ tục hải quan máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1350TCHQ-GSQL thủ tục hải quan máy móc nhập khẩu tạo tài sản cố định phục vụ mục đích xây dựng nhà máy

           • 31/03/2006

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/03/2006

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực