Công văn 1351/TTg-CN

Công văn 1351/TTg-CN năm 2019 về giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1351/TTg-CN 2019 giao cơ quan triển khai xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1351/TTg-CN
V/v giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 8883/BGTVT-ĐTCT ngày 19 tháng 9 năm 2019), Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 3639/UBND-KTN ngày 05 tháng 9 năm 2019) và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh (văn bản số 689/UBND-KTTC ngày 10 tháng 4 năm 2019) về việc giao y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh làm cơ quan nhà nước có thm quyền triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài (Dự án) như kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.

2. Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với y ban nhân dân Thành ph H Chí Minh trin khai Dự án theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TKBT, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

Thuộc tính Công văn 1351/TTg-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1351/TTg-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tuần trước
(25/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1351/TTg-CN

Lược đồ Công văn 1351/TTg-CN 2019 giao cơ quan triển khai xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1351/TTg-CN 2019 giao cơ quan triển khai xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1351/TTg-CN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýTrịnh Đình Dũng
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tuần trước
        (25/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1351/TTg-CN 2019 giao cơ quan triển khai xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1351/TTg-CN 2019 giao cơ quan triển khai xây dựng đường cao tốc Hồ Chí Minh Mộc Bài

              • 14/10/2019

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 14/10/2019

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực