Công văn 13516/BTC-QLCS

Công văn 13516/BTC-QLCS năm 2017 hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng không thuộc đối tượng giám sát hải quan do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13516/BTC-QLCS 2017 xử lý hàng tồn đọng cảng đối tượng giám sát hải quan


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13516/BTC-QLCS
V/v hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng không thuộc đối tượng giám sát hải quan

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Cảng Đà nẵng

Trả lời Công văn số 852/CĐN-KD ngày 05/9/2017 của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng về việc hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng tại cảng không thuộc đối tượng giám sát hải quan; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư số 203/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì Thông tư này không điều chỉnh đối với hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan nhưng không thuộc đối tượng giám sát hải quan.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 1 và điểm c khoản 2 Điều 3 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 của Chính phủ quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền Sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thì phạm vi điều chỉnh của Nghị định gồm hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan (trong đó, hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan là hàng hóa tồn đọng tại cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính không có người đến nhận).

Theo báo cáo của Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng tại Công văn số 852/CĐN-KD (nêu trên), lô hàng tro bay là hàng nội địa từ Cảng Hải Phòng về Cảng Đà Nẵng, không thuộc đối tượng giám sát hải quan.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp lô hàng do Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng đề nghị không thuộc đối tượng là hàng hóa tồn đọng thuộc đối tượng giám sát hải quan được lưu giữ tại khu vực cảng, kho, bãi thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì không áp dụng xử lý theo quy định tại Thông tư số 203/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính; việc xử lý được thực hiện theo quy định quản lý, xử lý hàng vô chủ, vắng chủ tại Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng được biết và thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu; VT, QLCS.(08)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CÔNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Tạ Thanh Tú

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13516/BTC-QLCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13516/BTC-QLCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2017
Ngày hiệu lực09/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13516/BTC-QLCS

Lược đồ Công văn 13516/BTC-QLCS 2017 xử lý hàng tồn đọng cảng đối tượng giám sát hải quan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13516/BTC-QLCS 2017 xử lý hàng tồn đọng cảng đối tượng giám sát hải quan
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13516/BTC-QLCS
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTạ Thanh Tú
        Ngày ban hành09/10/2017
        Ngày hiệu lực09/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 13516/BTC-QLCS 2017 xử lý hàng tồn đọng cảng đối tượng giám sát hải quan

            Lịch sử hiệu lực Công văn 13516/BTC-QLCS 2017 xử lý hàng tồn đọng cảng đối tượng giám sát hải quan

            • 09/10/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/10/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực