Công văn 1352/TTg-QHQT

Công văn số 1352/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1352/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1352/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục dự án

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt .

   

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 4269/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 6 năm 2007), về việc phê duyệt dự án HTKT "Mở rộng cơ hội học tập cho thanh niên dân tộc thiểu số" do Quỹ Giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án HTKT "Mở rộng cơ hội học tập cho thanh niên dân tộc miền núi" do Quỹ giảm nghèo của Chính phủ Nhật Bản tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

2. Giao Bộ Giáo dục và Đạo tạo phối hợp với các cơ quan liên quan và ADB để hoàn chỉnh Văn kiện dự án và chịu trách nhiệm thẩm định và phê duyệt Văn kiện dự án theo quy định hiện hành.

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt ký Hiệp định dự án với ADB./.

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
  TH, KG, VX, KTTH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT(4).27

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 


Nguyễn Thiện Nhân

Thuộc tính Công văn 1352/TTg-QHQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1352/TTg-QHQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2007
Ngày hiệu lực20/09/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Lĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1352/TTg-QHQT

Lược đồ Công văn 1352/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1352/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1352/TTg-QHQT
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Thiện Nhân
        Ngày ban hành20/09/2007
        Ngày hiệu lực20/09/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Lĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 1352/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án

              Lịch sử hiệu lực Công văn 1352/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án

              • 20/09/2007

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 20/09/2007

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực