Công văn 1355/BNN-HTQT

Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1355/BNN-HTQT
V/v Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Vụ: Kế hoạch; Pháp chế, Tổ chức cán bộ
- Các Cục: Kinh tế hợp tác và PTNT; Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối;
- Ban đổi mới doanh nghiệp.

 

Bộ Công Thương có công văn số 2093/BCT-KH ngày 15 tháng 03 năm 2012 đề nghị của Bộ, ngành báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết 16/2007/NQ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách lớn để phát triển nền kinh tế nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO.

Để có cơ sở tổng hợp trình Bộ tổng hợp báo cáo Chính phủ và Bộ Công Thương, Vụ Hợp tác quốc tế đề nghị các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện các nội dung Chính phủ phân công Bộ thực hiện trong Nghị quyết 16 theo mẫu gửi kèm. Cụ thể như sau:

- Vụ Pháp chế: Báo cáo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn liên quan đến sản xuất và thương mại phù hợp với các quy định của WTO;

- Vụ Tổ chức cán bộ báo cáo về tình hình đào tạo phục vụ hội nhập.

- Vụ Kế hoạch: Báo cáo (1) các đề án, chương trình nghiên cứu phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của ngành nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập;

- Cục Kinh tế hợp tác và PTNT: Báo cáo (1) Tình hình thực hiện việc tổng kết 4 nhà, ký hợp đồng thu mua nông sản với nông dân; (2) Về các quy định về chính sách thúc đẩy quá trình tích tụ ruộng đất, gắn liền với việc chuyển dịch lao động nông nghiệp sang làm việc ở các ngành nghề khác; (3) Về các quy định về chính sách khuyến khích sự tham gia các hình thức tổ chức liên kết cộng đồng giữa những người sản xuất trong ngành hàng;

- Ban Đổi mới doanh nghiệp: Báo cáo về các quy định về chính sách khuyến khích nông dân mua cổ phần trong các cơ sở chế biến nông, hải sản;

- Cục Chế biến, Thương mại NLTS và nghề muối: Báo cáo về việc xây dựng và thực hiện Đề án phát triển công nghệ bảo quản, chế biến và giảm tổn thất

Báo cáo xin gửi về Vụ Hợp tác quốc tế trước ngày 24/03/2012 (Để kịp tổng hợp gửi Bộ Công Thương theo yêu cầu rất mong Quý Cơ quan gửi báo cáo trước qua email theo địa chỉ sau: [email protected]).

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c)
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lưu VT, HTQT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1355/BNN-HTQT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1355/BNN-HTQT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/03/2012
Ngày hiệu lực20/03/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1355/BNN-HTQT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýHoàng Thị Dung
        Ngày ban hành20/03/2012
        Ngày hiệu lực20/03/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1355/BNN-HTQT báo cáo thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TW và 16/2007/NQ-CP

           • 20/03/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/03/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực