Công văn 1355/GSQL-GQ2

Công văn 1355/GSQL-GQ2 năm 2015 về khai tờ khai hải quan giấy do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1355/GSQL-GQ2 khai tờ khai hải quan giấy 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/GSQL-GQ2
V/v khai tờ khai hải quan giấy

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam.
(Lô B1, KCN Thăng Long II, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn số KVC/LGT-051015-1/CV ngày 05/10/2015 của Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam về việc xin mở tờ khai bằng phương pháp thủ công, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định về các trường hợp được khai trên tờ khai hải quan giấy thì trường hợp mà Công ty đã nêu không thuộc quy định trên, do đó đ nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Mặt khác, theo thiết kế của hệ thống VNACCS chỉ cho phép khai 01 tờ khai tái xuất cho 01 tờ khai tạm nhập nên phát sinh vướng mắc của Công ty đã nêu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận để xây dựng hệ thống đáp ứng yêu cu của doanh nghiệp.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời Công ty TNHH KYOCERA Việt Nam được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1355/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1355/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1355/GSQL-GQ2 khai tờ khai hải quan giấy 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1355/GSQL-GQ2 khai tờ khai hải quan giấy 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1355/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 1355/GSQL-GQ2 khai tờ khai hải quan giấy 2015

            Lịch sử hiệu lực Công văn 1355/GSQL-GQ2 khai tờ khai hải quan giấy 2015

            • 02/11/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/11/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực