Công văn 1355/VPCP-NN

Công văn 1355/VPCP-NN năm 2017 Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1355/VPCP-NN Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 2017


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1355/VPCP-NN
V/v Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
-
y ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu tại văn bản số 217/TTr-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc thẩm định và phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu (Đ án), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định liên quan của Luật Đầu tư công, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Đề án; đề xuất cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, NNPTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Các Vụ: KTTH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (03), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1355/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1355/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2017
Ngày hiệu lực16/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1355/VPCP-NN Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1355/VPCP-NN Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 2017
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1355/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành16/02/2017
        Ngày hiệu lực16/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1355/VPCP-NN Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 2017

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1355/VPCP-NN Đề án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu 2017

             • 16/02/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/02/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực