Công văn 13562/VPCP-NN

Công văn 13562/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13562/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm biến đổi khí hậu


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13562/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 94/BC- BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Công An (Công văn số 2683/BCA-H41 ngày 01 tháng 11 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 2576/BXD-KHCN ngày 30 tháng 10 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 9139/BNN-KHCN ngày 31 tháng 10 năm 2017), Quốc phòng (Công văn số 12466/BQP-KHQS ngày 19 tháng 10 năm 2017), Khoa học và Công nghệ (Công văn số 3533/BKHCN-XNT ngày 24 tháng 10 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 9769/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 28 tháng 11 năm 2017), Y tế (Công văn số 6314/BYT-MT ngày 06 tháng 11 năm 2017), Tài chính (Công văn số 14395/BTC-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2017) Công Thương (Công Văn số 9994/BCT-ATMT ngày 27 tháng 10 năm 2017), Ngoại giao (Công văn số 4252/BNG-TCQT ngày 20 tháng 10 năm 2017), Giao thông vận tải (Công văn số 11739/BGTVT-MT ngày 18 tháng 10 năm 2017) và Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ (Công văn số 1487-CV/BCĐTNB ngày 18 tháng 10 năm 2017) về báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của các cơ quan nêu trên, báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu theo đúng các nhiệm vụ của năm 2017 được Thủ tướng Chính phủ giao tại Công văn số 27/TB-VPCP ngày 22 tháng 6 năm 2017, trong đó làm rõ những kết quả đạt được cũng như những bất cập nếu có trong quá trình thực hiện và các giải pháp cần thiết để tháo gỡ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: CA, XD, NN&PTNT, QP, KHCN, KHĐT, Y tế, TC, CT, NG, GTVT;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, KGVX, CN; TGĐ cổng TTĐTCP;
- Lưu: VT, NN(3b).NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13562/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13562/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13562/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 13562/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm biến đổi khí hậu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13562/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm biến đổi khí hậu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13562/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 13562/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm biến đổi khí hậu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 13562/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm biến đổi khí hậu

             • 21/12/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/12/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực