Công văn 1357/GSQL-GQ2

Công văn 1357/GSQL-GQ2 năm 2015 về mua lại sản phẩm gia công do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1357/GSQL-GQ2 2015 mua lại sản phẩm gia công


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V
HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1357/GSQL-GQ2
V/v mua lại sản phẩm gia công

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam
(Đ/c: xã Nhân Hòa, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên)

Trả lời công văn s 15-1020/CV-DY ngày 20/10/2015 của Công ty TNHH Dong Yang E&P Việt Nam v việc doanh nghiệp nhận gia công mua lại sản phẩm gia công để xuất khẩu, Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ bao gồm hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam. Vì vậy, đối với trường hợp của Công ty khi thực hiện việc mua lại sản phẩm gia công từ Dong Yang Hàn Quốc thì thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ quy định tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, mở tờ khai xuất khẩu theo mã loại hình E56 và tờ khai nhp khẩu theo mã loại hình A12.

Sau đó, Công ty thực hiện xuất hàng cho Samsung Singapore như đối với hàng hóa kinh doanh thương mại, mở tờ khai xuất khẩu theo loại hình B11 (xuất kinh doanh) và nộp thuế theo quy định.

Cục Giám sát quản lý về hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh-PTCT (để b/c);
- Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1357/GSQL-GQ2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1357/GSQL-GQ2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1357/GSQL-GQ2 2015 mua lại sản phẩm gia công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1357/GSQL-GQ2 2015 mua lại sản phẩm gia công
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1357/GSQL-GQ2
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýNguyễn Nhất Kha
        Ngày ban hành02/11/2015
        Ngày hiệu lực02/11/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1357/GSQL-GQ2 2015 mua lại sản phẩm gia công

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1357/GSQL-GQ2 2015 mua lại sản phẩm gia công

           • 02/11/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực