Công văn 13585/VPCP-CN

Công văn 13585/VPCP-CN năm 2017 về điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13585/VPCP-CN 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc Kiên Giang


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13585/VPCP-CN
V/v điều chỉnh cục bộ QHCXD đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến 2030.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (các văn bản: số 120/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017 và số 120/TTr-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2017), ý kiến của Bộ Xây dựng (văn bản số 2960/BXD-QHKT ngày 08 tháng 12 năm 2017) về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng nghiên cứu ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi 142,6 ha đất nông nghiệp sang đất du lịch và việc chuyển đổi đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để làm rõ việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc khu vực xã Bãi Thơm như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 01 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang và các cơ quan liên quan biết thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó TTgCP Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TN&MT, NN&PTNT, QP;
- UBND tỉnh Kiên Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NN;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa.

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13585/VPCP-CN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13585/VPCP-CN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/12/2017
Ngày hiệu lực21/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13585/VPCP-CN

Lược đồ Công văn 13585/VPCP-CN 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13585/VPCP-CN 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc Kiên Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13585/VPCP-CN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành21/12/2017
        Ngày hiệu lực21/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13585/VPCP-CN 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13585/VPCP-CN 2017 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Phú Quốc Kiên Giang

           • 21/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực