Công văn 13588/CT-TTr2

Công văn 13588/CT-TTr2 năm 2016 về hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13588/CT-TTr2 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội 2016


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13588/CT-TTr2
V/v Hoàn thuế GTGT hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Cục thuế TP Hà Nội thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam; Mã số thuế: 0102068494; Địa chỉ: Lô số 3, tầng 1, tòa nhà TT quốc tế, số 17 Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam thực hiện hoạt động kinh doanh chính là nhập khẩu (từ Singapore và HongKong), phân phối bán lẻ các mặt hàng mang nhãn hiệu Louis Vuitton trên thị trường Việt Nam và tái xuất khẩu trả lại bên bán những mặt hàng nhập khẩu do lỗi mốt hoặc do hết mùa. Khi nhập khẩu hàng hóa, công ty đã nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu và thực hiện kê khai khấu trừ thuế GTGT HHDV mua vào theo quy định. Khi xuất khẩu hàng hóa, công ty đã làm thủ tục xuất khẩu, xuất hóa đơn GTGT HHDV bán ra với thuế suất 0% và thực hiện kê khai doanh thu, thuế GTGT HHDV bán ra theo quy định.

Căn cứ hướng dẫn về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trả lại người bán tại Công văn số 2234/TCT-KK ngày 16/06/2014 của Tổng cục thuế thì người nộp thuế;

“… + Nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu nộp thừa tại cơ quan hải quan nơi người nộp thuế mở tờ khai hải quan để được hoàn trả số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu theo quy định.

+ Kê khai điều chỉnh số thuế GTGT đã được cơ quan hải quan hoàn nhưng đã kê khai, khấu trừ hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn thuế nội địa trước đó vào quỹ hoàn thuế GTGT”.

Căn cứ hướng dẫn về việc hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa tại Công văn số 18304/BTC-TCHQ ngày 16/12/2014 của Bộ Tài chính:

“... 1. Các trường hợp thuộc đối tượng được hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa: Hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn trả số tiền thuế GTGT đã nộp đối với số hàng hóa đã tái xuất.

... 3. Thẩm quyền hoàn trả thuế:

Cơ quan hải quan thực hiện hoàn trả thuế GTGT hàng nhập khẩu nộp nhầm, nộp thừa cho doanh nghiệp đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014 (Thời điểm Thông tư số 150/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành) trở đi và những tờ khai mà đến nay doanh nghiệp chưa kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan thuế.

Trường hợp cơ quan Hải quan đã xác nhận số thuế GTGT nộp nhầm, nộp thừa khâu nhập khẩu và doanh nghiệp đã kê khai, khấu trừ, hoàn thuế với cơ quan Thuế thì không xử lý điều chỉnh khấu trừ và thu hồi hoàn thuế”.

Đến thời điểm cơ quan thuế thanh tra, trong các năm 2012-2014, công ty đã kê khai khấu trừ thuế GTGT nhập khẩu của hàng tái xuất khẩu trả lại cho bên bán. Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam cam kết chưa làm thủ tục đề nghị hoàn trả đối với số thuế GTGT nói trên và cơ quan Hải quan chưa xác nhận số thuế GTGT nộp thừa khâu nhập khẩu.

Danh sách các tờ khai hàng tái xuất khẩu trả lại cho bên bán như sau:

TT

Tờ khai hải quan

Số

Ngày

Thành tiền

Đơn vị tính

1

17/XKD01

04/01/2012

15.480

USD

2

58/XKD01

10/01/2012

1.672

USD

3

266/XKD01

15/02/2012

2.077

USD

4

228/XKD01

21/02/2012

58.904

USD

5

301/XKD01

06/03/2012

41.794

USD

6

508/XKD01

20/03/2012

103.316

USD

7

509/XKD01

20/03/2012

582

USD

8

687/XKD01

09/04/2012

1.230

USD

9

793/XKD01

19/04/2012

839

USD

10

129/XKD01

08/08/2012

5.369

USD

11

1743/XKD01

15/08/2012

51.576

USD

12

1277/XK/KD/A01B02

26/09/2012

67.051

USD

13

1320/XK/KD/A01B02

03/10/2012

18.664

USD

14

2289/XKD01

18/10/2012

5.599

USD

15

2344/XKD01

25/10/2012

530

USD

16

2435/XKD01

08/11/2012

66.265,5

USD

 

Cộng 2012

 

440.948,5

USD

1

163/XKD01

21/01/2013

11.686.365

VND

2

345/XKD01

19/02/2013

29.028.930

VND

3

605/XKD01

29/03/2012

1.217.624.371

VND

4

714/XKD01

09/05/2013

2.658.423.564

VND

5

53/XKD01

10/06/2013

154.961.197

VND

6

1346/XKD01

10/07/2013

1.359.217.722

VND

7

714/XKD01

09/05/2013

98.468.311

VND

8

1209/XKD01

30/07/2013

1.050.930.277

VND

9

1521/XKD01

16/09/2013

2.909.544.326

VND

10

1964/XKD01

05/11/2013

2.733.220.995

VND

11

2072/XKD01

18/11/2013

386.444.290

VND

 

Cộng 2013

 

12.609.550.348

VND

1

121/XKD01

10/01/2014

304.920.298

VND

2

158/XKD01

21/01/2014

2.543.874.817

VND

3

448/XKD01

12/02/2014

38.979.695

VND

4

1049/XKD01

25/03/2014

12.694.356

VND

5

1132/XKD01

28/03/2014

7.812.663.068

VND

6

10/XKD15

10/03/2014

28.550.503

VND

7

300209546950/50930/B13

26/11/2014

914.312.559

VND

8

300231008840/25860/29140/31240/33450/34960/ 38940/40820/43510/46050/48520/50730/53050/ 55740/61600/63110/65650/B11

15/12/2014

13.684.881.586

VND

9

300223879930/B11

08/12/2014

930.044.758

VND

10

300215165961/B13

01/12/2014

305.256.031

VND

11

300231008840/25860/29140/31240/33450/34960/ 38940/40820/43510/46050/48520/50730/53050/ 55740/61600/63110/65650/B11

15/12/2014

125.373.012

VND

12

300233404350/B11

17/12/2014

188.877.168

VND

13

300178039250/B11

28/10/2014

52.527.823

VND

14

300188705040/B11

06/11/2014

112.538.383

VND

15

300189355710/B11

07/11/2014

193.014.973

VND

16

300192287050/B11

10/11/2014

8.771.155

VND

17

300232180530/B11

16/12/2014

372.650.219

VND

 

Cộng 2014

 

27.629.930.404

VND

Ngày 18/03/2016, Cục thuế TP Hà Nội nhận được Công văn số 004/VP-LVHN của Công ty TNHH Louis Vuitton Việt Nam cam kết không hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu đối với hàng xuất bán trả nước ngoài giai đoạn 2012-2014 và đề nghị được tiếp tục khấu trừ đối với số thuế GTGT nói trên.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động SXKD, Cục thuế TP Hà Nội đề nghị Tổng cục Hải quan:

1. Đối với những tờ khai đăng ký trước ngày 01/01/2014, đơn vị đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan thuế, đề nghị Tổng cục Hải quan không hoàn trả đối với số thuế nói trên.

2. Đối với những tờ khai đăng ký từ ngày 01/01/2014, đơn vị đã kê khai khấu trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu với cơ quan thuế, đơn vị đã có cam kết về việc không hoàn thuế GTGT khâu nhập khẩu. Để giảm thiểu thời gian cho đơn vị trong thủ tục kê khai khấu trừ, hoàn thuế, cơ quan thuế không điều chỉnh giảm thuế GTGT đã kê khai khấu trừ, đề nghị Tổng cục Hải quan không hoàn trả đối với số thuế nói trên.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục hải quan;
- Phòng KTT số 1;
- Lưu: VT, TTr2(02).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Thái Dũng Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13588/CT-TTr2

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13588/CT-TTr2
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2016
Ngày hiệu lực28/03/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 13588/CT-TTr2 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13588/CT-TTr2 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13588/CT-TTr2
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýThái Dũng Tiến
        Ngày ban hành28/03/2016
        Ngày hiệu lực28/03/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13588/CT-TTr2 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13588/CT-TTr2 hoàn thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu tái xuất trả lại người bán Hà Nội 2016

           • 28/03/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/03/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực