Công văn 1359/BHXH-CSYT

Công văn 1359/BHXH-CSYT năm 2019 về tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên Hệ thống giám định do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1359/BHXH-CSYT 2019 quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/BHXH-CSYT
V/v tổ chức thực hiện hợp đồng và quản lý danh mục cơ sở KCB BHYT trên Hệ thống giám định

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;
- Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Ngày 08/01/2019 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã có Công văn số 95/BHXH-CSYT về tổ chức thực hiện hợp đồng KCB BHYT theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Theo đó hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện việc thẩm định điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở y tế, đồng thời đưa dữ liệu thông tin cơ sở KCB lên Hệ thống thông tin giám định BHYT, đảm bảo chính xác theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam.

Tuy nhiên, thời gian qua việc thẩm định hồ sơ ký hợp đồng lần đầu với cơ sở KCB, điều chỉnh thông tin và quản lý danh mục cơ sở KCB BHYT trên Hệ thống giám định của BHXH các tỉnh vẫn còn nhiều sai sót như:

- Ký hợp đồng KCB BHYT trước khi đưa thông tin cơ sở y tế lên Hệ thống giám định;

- Xác định chưa đúng hạng, tuyến của các phòng khám đa khoa;

- Danh sách nhân viên y tế không khớp giữa các biểu mẫu bản giấy và dữ liệu, danh sách gửi cơ quan BHXH không đúng danh sách gửi Sở Y tế; không ghi thời gian làm việc theo ngày/tuần của nhân viên y tế; thời gian làm việc ngoài giờ của nhân viên y tế vượt quá quy định của Luật Lao động; tỷ lệ bác sĩ cơ hữu tại phòng khám đa khoa không đạt 50%; thiếu bác sĩ cơ hữu bộ phận xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh; lập không đúng mẫu Biên bản thẩm định cơ sở y tế đủ điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT…;

- Điều chỉnh thay đổi thông tin cơ sở y tế nhưng không đính kèm các tài liệu liên quan.

- Chưa kịp thời thực hiện báo cáo Kết quả ký hợp đồng KCB BHYT và báo cáo Danh sách cơ sở y tế đăng ký ban đầu ngoại tỉnh trên Hệ thống giám định.

Để việc thực hiện ký hợp đồng KCB BHYT của cơ quan BHXH với các cơ sở KCB theo đúng quy định, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh:

Nghiêm túc chấn chỉnh các thiếu sót nêu trên, thực hiện việc thẩm định, duyệt hiệu lực cơ sở KCB BHYT mới và điều chỉnh, quản lý thông tin cơ sở KCB BHYT theo đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 95/BHXH-CSYT ngày 08/01/2019. Chỉ ký hợp đồng KCB BHYT khi cơ sở y tế đã được duyệt hiệu lực trên Hệ thống giám định.

Giám đốc BHXH các tỉnh chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định cơ sở KCB đủ điều kiện ký hợp đồng KCB BHYT kể từ ngày 15/5/2019.

Yêu cầu BHXH các tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về BHXH Việt Nam để kịp thời có hướng chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc
- Các đơn vị: TTTT, GĐB;
- Lưu: VT, CSYT (02b).

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1359/BHXH-CSYT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1359/BHXH-CSYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2019
Ngày hiệu lực26/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1359/BHXH-CSYT 2019 quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1359/BHXH-CSYT 2019 quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1359/BHXH-CSYT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýPhạm Lương Sơn
        Ngày ban hành26/04/2019
        Ngày hiệu lực26/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1359/BHXH-CSYT 2019 quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1359/BHXH-CSYT 2019 quản lý danh mục cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

             • 26/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 26/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực