Công văn 1359/GSQL-GQ1

Công văn 1359/GSQL-GQ1 năm 2019 về nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1359/GSQL-GQ1 2019 nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1359/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thiết bị xử lý nước Hung Gia.
(địa chỉ: Tổ 3, Ấp xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai)

Trả lời công văn số 01/CV-XNK ngày 27/3/2019 của Công ty TNHH MTV Thiết bị xử lý nước Hung Gia về đề nghị hướng dẫn thủ tục nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BYT ngày 05/4/2018 của Bộ Y tế thì chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, trong đó có: chất xúc tác (bao gồm chất thuộc nhóm 3815); các tác nhân làm trong/ chất trợ lọc (bao gồm tác nhân thuộc mã số 3914.00.00) thuộc danh mục thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm.

Thủ tục, trình tự kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm được quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

Tuy nhiên, việc xác định mã số mặt hàng, chính sách quản lý đối với mặt hàng nhập khẩu căn cứ vào quy định, thực tế hàng hóa tại thời điểm doanh nghiệp nhập khẩu do Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu quyết định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1359/GSQL-GQ1

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1359/GSQL-GQ1
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2019
Ngày hiệu lực25/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1359/GSQL-GQ1

Lược đồ Công văn 1359/GSQL-GQ1 2019 nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1359/GSQL-GQ1 2019 nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1359/GSQL-GQ1
        Cơ quan ban hànhCục Giám sát quản lý về hải quan
        Người kýVũ Lê Quân
        Ngày ban hành25/04/2019
        Ngày hiệu lực25/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1359/GSQL-GQ1 2019 nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1359/GSQL-GQ1 2019 nhập khẩu nguyên liệu dùng để xử lý nước

           • 25/04/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực