Công văn 136/TTg-KTTH

Công văn 136/TTg-KTTH năm 2016 về phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 136/TTg-KTTH phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 136/TTg-KTTH
V/v phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Căn cứ Nghị quyết số 100/2015/QH 13 ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và Nghị quyết số 101/2015/QH13 ngày 14 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015; Quyết định số 2100/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phân bổ vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 như sau:

1. Nguyên tắc phân bổ:

a) Vốn ngân sách trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2016 để hỗ trợ cho các xã theo đúng mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Không hỗ trợ vốn ngân sách trung ương cho các địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương (trừ tỉnh Quảng Ngãi). Các địa phương trên phải bố trí vốn ngân sách địa phương ở mức cao hơn so với các địa phương khác và huy động hợp lý theo quy định của pháp luật các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước để thực hiện mục tiêu của Chương trình.

c) Ưu tiên nguồn lực cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã nghèo thuộc các huyện nghèo; xã nghèo thuộc huyện có tỷ lệ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng như các huyện nghèo, trong đó ưu tiên hơn cho các xã mới đạt dưới 5 tiêu chí.

d) Ưu tiên đầu tư phù hợp cho các xã đã đạt trên 15 tiêu chí để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, chú trọng đầu tư cho các xã chưa hoàn thành các công trình hạ tầng cơ bản (giao thông, điện, trường học, trạm y tế, nước sạch, thủy lợi); hỗ trợ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường.

2. Tiêu chí phân bổ:

a) Các xã nghèo, đặc biệt khó khăn chia thành 2 mức:

- Các xã đạt dưới 5 tiêu chí: Hệ số 5,0

- Các xã còn lại: Hệ số 4,0

b) Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên: Hệ số 1,3

c) Các xã không thuộc đối tượng ưu tiên: Hệ số 1,0.

d) Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới: Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác (kể cả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (nếu có)) để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn.

3. Căn cứ điều kiện thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan trực thuộc xây dựng phương án phân bổ cụ thể cho các xã theo đúng nguyên tắc, tiêu chí nêu trên, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

4. Yêu cầu các tỉnh, thành phố (bao gồm cả các tỉnh, thành phố không nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương) bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Chương trình, báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch vốn năm 2016 cho các xã về các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính trước ngày 30 tháng 01 năm 2016 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

5. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính giám sát tình hình phân bổ và sử dụng vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, địa phương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNT, TC;
- Thành viên BCĐ TW Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, KGVX, TKBT, TH, V.III;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 136/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu136/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/01/2016
Ngày hiệu lực20/01/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 136/TTg-KTTH phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 136/TTg-KTTH phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu136/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành20/01/2016
        Ngày hiệu lực20/01/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 136/TTg-KTTH phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 136/TTg-KTTH phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2016

            • 20/01/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/01/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực