Công văn 1361/BTTTT-VP

Công văn 1361/BTTTT-VP về khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản hóa thủ tục hành chính do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1361/BTTTT-VP khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản


BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1361/BTTTT-VP
V/v khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản hóa TTHC

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Tiếp theo công văn số 1100/BTTTT-VP ngày 18/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi Văn phòng Chính phủ về việc góp ý dự thảo những khó khăn, vướng mắc trong thực thi đơn giản hóa TTHC, Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung một số ý kiến như sau:

1. Đề nghị không quy định cụ thể, chi tiết các bước trong quy trình thực hiện đã tạo nên khó khăn, bất cập cho các Bộ, ngành trong quá trình thực thi Phương án đơn giản hóa TTHC (Bộ đã có kiến nghị tại công văn số 75/VP-KSTTHC ngày 09/3/2011).

2. Để triển khai Luật Viễn thông, Nghị quyết của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, Bộ đã xây dựng và trình Chính phủ dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Viễn thông đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 71/NQ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến góp ý của các Bô, Ngành và đặc biệt ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đều nhất trí không đưa vào Nghị định những nội dung quá cụ thể, chi tiết và giao cho Bộ TTTT sẽ có trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện. Bên cạnh đó, Bộ đã lập kế hoạch xây dựng các dự thảo văn bản QPPL dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ, các văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ được bám sát theo tiến độ ban hành của Nghị định dự kiến trong quý IV/2010. Chính vì vậy, Bộ kiến nghị điều chỉnh về thời gian thực hiện một số TTHC liên quan đến lĩnh vực viễn thông thực hiện trong Quý III và IV/2011 để vừa đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết 71/NQ-CP ngày 27/12/2010 nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu thực thi Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ, tạo nên sự thống nhất, đồng bộ và tính hiệu lực, hiệu quả trong thực hiện cải cách TTHC và thực thi các văn bản QPPL.

Bộ Thông tin và Truyền thông kính gửi Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Lê Doãn Hợp (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn (để b/c);
- Văn phòng, Trung tâm Thông tin (để t/h);
- Lưu VP, P.KSTTHC(01), NTTH.08

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1361/BTTTT-VP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1361/BTTTT-VP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2011
Ngày hiệu lực10/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 1361/BTTTT-VP

Lược đồ Công văn 1361/BTTTT-VP khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1361/BTTTT-VP khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1361/BTTTT-VP
        Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
        Người kýNguyễn Thành Hưng
        Ngày ban hành10/05/2011
        Ngày hiệu lực10/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1361/BTTTT-VP khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1361/BTTTT-VP khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi đơn giản

           • 10/05/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực