Công văn 1361/VPCP-V.I

Công văn 1361/VPCP-V.I năm 2014 rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1361/VPCP-V.I năm 2014 rà soát văn bản pháp luật đất đai thẩm quyền UBND


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1361/VPCP-V.I
V/v rà soát văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thanh tra Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công an, Nội vụ;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 06/BC-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2014 về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sao gửi kèm), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 06/BC-BTNMT ngày 08 tháng 02 năm 2014 về việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp vái Bộ Tài chính, Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện.

2. Yêu cầu Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Đất đai.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng (để b/c);
- UBKT của Quốc hội;
- Ban Dân nguyện của UBTV Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, KTN, KTTH, V.III;
- TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), TS. 100

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1361/VPCP-V.I

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1361/VPCP-V.I
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/03/2014
Ngày hiệu lực03/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1361/VPCP-V.I năm 2014 rà soát văn bản pháp luật đất đai thẩm quyền UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1361/VPCP-V.I năm 2014 rà soát văn bản pháp luật đất đai thẩm quyền UBND
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1361/VPCP-V.I
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quang Thắng
        Ngày ban hành03/03/2014
        Ngày hiệu lực03/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1361/VPCP-V.I năm 2014 rà soát văn bản pháp luật đất đai thẩm quyền UBND

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1361/VPCP-V.I năm 2014 rà soát văn bản pháp luật đất đai thẩm quyền UBND

             • 03/03/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 03/03/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực