Công văn 13611/VPCP-NN

Công văn 13611/VPCP-NN năm 2017 về báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13611/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai 2016


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13611/VPCP-NN
V/v báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 107/BC- BTNMT ngày 28 tháng 9 năm 2017), ý kiến của các Bộ: Tư pháp (Công văn số 4882/BTP-PLDSKT ngày 23 tháng 10 năm 2017), Nội vụ (Công văn số 5712/BNV-CQĐP ngày 30 tháng 10 năm 2017), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 8803/BKHĐT-KHGDTNMT ngày 26 tháng 10 năm 2017), Tài chính (Công văn số 14101/BTC-QLCS ngày 20 tháng 10 năm 2017), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 8956/BNN-KH ngày 24 tháng 10 năm 2017), Xây dựng (Công văn số 2770/BXD-QHKT ngày 20 tháng 11 năm 2017), ý kiến của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh (Công văn số 6991/UBND-ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2017), Hải Phòng (Công văn số 7733/UBND-ĐC2 ngày 7 tháng 11 năm 2017), Sơn La (Công văn số 3570/UBND-KT ngày 31 tháng 10 năm 2017), Hòa Bình (Công văn số 1555/UBND-NNTN ngày 01 tháng 11 năm 2017), Hải Dương (Công văn số 3216/UBND-VP ngày 25 tháng 10 năm 2017), Ninh Bình (Công văn số 405/UBND-VP3 ngày 31 tháng 10 năm 2017), Thừa Thiên Huế (Công văn số 8312/UBND-ĐC ngày 13 tháng 11 năm 2017), Phú Yên (Công văn số 5898/UBND-ĐTXD ngày 27 tháng 10 năm 2017), Quảng Trị (Công văn số 5401/UBND-TN ngày 27 tháng 10 năm 2017), Khánh Hòa (Công văn số 10051/UBND-XDNĐ ngày 27 tháng 10 năm 2017), Bình Định (Công văn số 6009/UBND-KT ngày 03 tháng 11 năm 2017) về báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan trong việc xây dựng báo cáo; thực hiện việc công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 theo thẩm quyền, theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu công bố.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, NV, KHĐT, TC, XD, NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Tp HCM, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình, Hải Dương, Ninh Bình,
Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Quảng Trị, Khánh Hòa, Bình Định;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: NC, TH;
TGĐ Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, NN (3b). NTT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13611/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13611/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13611/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 13611/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13611/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13611/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Cao Lục
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Công văn 13611/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai 2016

              Lịch sử hiệu lực Công văn 13611/VPCP-NN 2017 báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai 2016

              • 22/12/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/12/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực