Công văn 13612/VPCP-QHĐP

Công văn 13612/VPCP-QHDP năm 2017 về thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 13612/VPCP-QHDP 2017 thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội hoạt động chất vấn


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13612/VPCP-QHĐP
V/v thực hiện Nghị quyết số 55 của Quốc hội

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển Khai Nghị quyết s 55/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Thủ tướng Chính phủ giao bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 của Quốc hội.

2. Các bộ: Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung thực hiện các cam kết tại phiên chất vấn của kỳ họp, thực hiện các nội dung nêu tại Nghị quyết.

3. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ được giao báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 55/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, đồng thời tiếp tục báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại các kỳ họp trước (Nghị quyết số 44/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về hoạt động giám sát chuyên đề, hoạt động chất vấn).

Báo cáo gửi tới Quốc hội, đồng thời gửi đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 20 tháng 4 năm 2018, bản điện tử gửi đến địa chỉ email: vu3vpcp@chinhphu.vn.

(Các Nghị quyết số: 55/2017/QH14, 44/2017/QH14, 33/2016/QH14, 113/2015/QH13 sao gửi kèm theo)

Văn phòng Chính phủ thông báo để các bộ, ngành, cơ quan và địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN; Tr
lý, Thư ký TTg và các PTTg; các Cục, Vụ: KSTT, CN, ĐMDN, KGVX, KTTH, NC, NN, PL, QHQT, TCCV, TH, TKBT, V.I; TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: VT, QHĐP (3b).
NQ

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 13612/VPCP-QHĐP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu13612/VPCP-QHĐP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2017
Ngày hiệu lực22/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 13612/VPCP-QHĐP

Lược đồ Công văn 13612/VPCP-QHDP 2017 thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội hoạt động chất vấn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 13612/VPCP-QHDP 2017 thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội hoạt động chất vấn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu13612/VPCP-QHĐP
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Văn Tùng
        Ngày ban hành22/12/2017
        Ngày hiệu lực22/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 13612/VPCP-QHDP 2017 thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội hoạt động chất vấn

           Lịch sử hiệu lực Công văn 13612/VPCP-QHDP 2017 thực hiện Nghị quyết 55 của Quốc hội hoạt động chất vấn

           • 22/12/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/12/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực